Inspiration till fortsatt arbetsmiljöarbete

vinjett_saekerhetsdag531.png

Som uppvärmning och inspiration inför Byggbranschens Säkerhetsdag den 28 april har Sveriges Byggindustrier Öst bjudit in till tre medlemsträffar med olika teman. Den 31 mars ägde den tredje inspirationsträffen rum. Vid detta tillfälle berättade Lena Lind från Einar Mattsson AB och Eleonor Eek från Peab Drift och Underhåll AB om sina respektive företags arbetsmiljöarbete. Båda var mycket engagerade och delade med sig av flera bra tips och tankar.

Lena och Eleonor informerade också om hur företagen arbetar med de årliga Säkerhetsdagarna. Einar Mattsson samlar all personal i en halvdag och anordnar både utbildning och workshop med riktat fokus. Peab Drift och Underhåll pausar allt arbete i 15 minuter då platsansvariga förmedlar arbetsmiljöbudskap enligt fastställt fokusområde.

Johnny Rindebrant från Byggnads och undertecknad gick slutligen igenom olika arbetsmiljörisker, som vi möter ute på byggarbetsplatserna och får kännedom om vid den partsgemensamma BAM-utbildningen. De vanligaste riskfaktorerna är:

 • • Dammiga och ostädade arbetsplatser.
  • Fallrisk från oskyddade kanter, hål och bristande ställningar.
  • Kommunikationsproblem p.g.a. olika språk.
  • Stress p.g.a. underbemanning, korta tidplaner etc.

Sveriges Byggindustrier Öst tackar Lena, Eleonor och Johnny för att de på ett inspirerande sätt delade med sig av sitt arbete och sina erfarenheter.
------------- 
Syftet med inspirationsträffarna har varit att sprida verktyg och inspirera medlemsföretagen att själva engagera sina medarbetare kring arbetsmiljöfrågor på Säkerhetsdagen. Mer information och stöddokument inför Säkerhetsdagen hittar du här.

OBS – Missa inte informationsträffen den 7 april då jag föreläser om det systematiska arbetsmiljöarbetet samt organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker.

Ann-Charlotte Rand
Regional arbetsmiljörådgivare Sveriges Byggindustrier Öst

Taggar

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland