Byggarbetsmiljösamordnare – BAS – en enkel uppgift?

Byggarbetsmiljösamordnare – BAS – en enkel uppgift?

Jag har i nu snart 3,5 år jobbat som arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier och har träffat en hel del gamla som nya, stora som små medlemsföretag och har sett både bra och mindre bra arbetssätt. Till följd av detta så har jag nu bokat in 7 st BAS-P/U nätverksträffar på mina 7 olika kontorsorter i Mellansverige.

Vi startade förra fredagen i Uppsala med en frukostträff som var välbesökt, både från större och mindre medlemsföretag. Det kom en blandad skara personer med roller som BAS-U, BAS-P arbetsmiljösamordnare och KMA-ansvariga.

Även Arbetsmiljöverket deltog med arbetsmiljöinspektör Håkan Angeldahl, som har lång erfarenhet av byggolyckor och som inspektör inom byggbranschen.

Till mötet hade jag i förväg bett alla anmälda att ta med sig frågor som nästan alltid kommer upp i respektive roller. Den största diskussionen var kring själva ansvarsbiten; vem är sansvarig för vad, varför är det fortfarande – efter 8 år som denna lag funnits – problem med vem som ska göra arbetsmiljöplanen? Varför ska jag inte ta över BAS-P-uppdraget när projektering och planering redan är klara? (Jo, för att om huset rasar efter inflyttning så står du som ansvarig för det!)

Varför har man inte förstått de nya reglerna som kom redan 2009?

Enligt nya regler i arbetsmiljölagen, som gäller fr.o.m. 1 januari 2009, ska byggherren för varje byggprojekt utse en lämplig BAS-P och en lämplig BAS-U. För att vara lämplig ska den utsedda BAS-personen ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra de uppgifter som åligger denne enligt Arbetsmiljölagen och AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete med ändring AFS 2008:16. Byggherren ska kunna styrka byggarbetsmiljösamordnarens (BAS) kompetens och lämplighet. Kravet på utbildning gäller fr.o.m. 1 januari 2010. Fr.o.m. 1 januari 2009 ska byggherren utse BAS för alla pågående och kommande projekt, inkl fastighetsunderhåll. Byggherren ska kunna styrka BAS kompetens, exempelvis genom personcertifiering.

Jag hade till det här och alla de andra 6 mötestillfällena även skickat inbjudan till Fastighetsägarna, riksförbundet som har register på alla fastighetsägare, och till byggherrar, om att de kunde skicka ut denna inbjudan till sina medlemmar så att de också kunde komma och diskutera detta.

Det svar jag fick var ganska skrämmande. Som riksförbund anser man sig endast vara förvaltare av fastigheter och förstår inte innebörden av benämningen ”byggherre”. Byggherre i deras värld är den person som kommer från ett byggbolag med hjälmen under armen och en prislapp på vad t.ex. ombyggnationen på fastigheten kostar.

Nu kanske jag raljerar lite, men så är det faktiskt, och det är bedrövligt. Här måste vi hjälpas åt att sprida kunskap om vem som är byggherre och vilket ansvar som följer med rollen. Vi måste hitta en lösning på hur man som byggherre, fastighetsägare och BAS-P kommer till klarhet om uppdraget man har men ofta inte är medveten om. Saxat från Byggherrarnas hemsida:

”Vad är en byggherre?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten, som till exempel husbyggen och infrastrukturprojekt.

Byggherren ska i sitt arbete ta med perspektiv på ägare, kund, bransch och samhälle. Byggherren är oftast fastighetsägaren, men kan även vara brukaren av en annans fastighet.” Läs mer här: http://www.byggherre.se/om-oss/vad-aer-en-byggherre/

Den 10 mars träffar jag runt 30 personer i Falun och det ska bli intressant att höra deras frågeställningar.

patrik_jakobsson.jpg


Patrik Jakobsson
Arbetsmiljörådgivare Sveriges Byggindustrier Mellan

Taggar
en säker arbetsplats,bas-u,bas-p,byggherre

  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland