Årets avtalsrörelse är en chans att utöka byggbranschens rekryteringsbaser

Årets avtalsrörelse är en chans att utöka byggbranschens rekryteringsbaser

För att klara de framtida bostadsbehoven och för att slippa hamna i en allt värre bostadskris kommer över 700 000 nya bostäder att behöva byggas till 2025. Ett av de största hindren för att kunna hantera den utmaningen är att få fler att vilja arbeta i branschen. Trots att det sysselsätts över 300 000 människor i branschen är det inte nog. Tyvärr kan vi inte heller förlita oss till att gymnasiet med nuvarande takt ska klara att utbilda nya medarbetare till branschen. Det kommer inte att räcka.

Men det finns hopp. Med tanke på att branschen domineras av vita medelålders män och färre än en procent av yrkesarbetarna i branschen är kvinnor finns det stort utrymme att bredda rekryteringsbasen både vad gäller genus och bakgrund.

Mycket har gjorts och görs för att förbättra situationen, både av fackförbunden och oss som arbetsgivare. Sveriges Byggindustrier arbetar långsiktigt för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela vår verksamhet. Vi jobbar med att öka medvetenheten om inkludering på en rad olika vis. Vi lyfter fram goda exempel, vi anordnar kvinnliga nätverk, vi jobbar fram en branschgemensam utbildning i mångfald för ledare, vi håller egna seminarier och medverka på andras, vi ger stöd och utbildning till medlemmar i ickediskrimineringsfrågor och vi arbetar aktivt för att motverka sexistiska budskap, exempelvis på studentflaken för att bara nämna några exempel.

Men även om vi är långt ifrån nöjda finns det också många skäl som talar för att fler borde vara intresserade av att söka sig till branschen. Enligt svenskt kvalitetsindex är 75 procent av byggbranschens anställda nöjda med sin anställning. Medarbetare arbetar i stor utsträckning ända till pension och tack vare ökat fokus på arbetsmiljöarbete så minskar arbetsrelaterade olyckor för varje år. Vi är naturligtvis inte nöjda utan har en nollvision när det gäller olyckor i arbetet. Det finns gott om jobb, inte minst i storstadsregionerna, och arbetslösheten är mycket låg i byggbranschen. Dessutom ligger snittlönen för en byggnadsarbetare efter avslutad gymnasieutbildning på närmare 33 000 kronor.

Förändringen går som sagt alldeles för långsamt. Ett viktigt verktyg i det sammanhanget är våra kollektivavtal där mycket kan göras eftersom de i många avseenden är anpassade efter en manlig norm. Nu är vi mitt inne i årets avtalsrörelse som skiljer sig från tidigare. Vi har nu tillsammans med våra avtalsparter tagit ansvar och bedriver avtalsförhandlingarna med sikte på de långsiktiga frågorna. Att åtgärda brister i jämställdheten är ett av de prioriterade områdena. Sveriges Byggindustrier yrkar därför exempelvis på förändrade arbetstidsregler för att skapa bättre flexibilitet så att det ska bli lättare att klara av livspusslet för i första hand småbarnsföräldrar.

För att kunna bygga 700 000 bostäder till 2025 behövs tiotusentals människor till branschen. Både män och kvinnor. För ska vi ha en konkurrenskraftig byggbransch måste alla känna sig välkomna, och ha möjlighet att bli våra kompetenta kollegor och medarbetare. Årets avtalsrörelse utgör ett startskott för att äntligen kunna bryta branschens mansdominans.

Taggar
avtal17,avtalsrörelse,bopol,bostadspolitik

  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland