Hög ålder, dålig planering och stress är riskfaktorer

Hög ålder, dålig planering och stress är riskfaktorer

Under den senaste veckan har vi genomfört välbesökta frukostmöten i Umeå , Luleå och Skellefteå. Totalt nästan 120 personer samlades på tre orter. Ledordet för våra träffar har under de senaste åren varit samverkan och vi har tidigare genomfört dessa med bland annat Arbetsmiljöverket och Akademiska Hus.

Denna gång har mötena skett i nära samarbete med Luleå tekniska universitet LTU och Magnus Stenberg. Magnus ligger bakom rapporten Bortom noll – En hälsofrämjande byggbransch som han presenterade på ett fördömligt sätt. Rapporten är unik i sitt slag eftersom den baseras på ett gediget bakgrundsmaterial med nästan 2000 personer som svarat på enkätfrågor runt arbetsmiljö och säkerhet.

Magnus presentationer uppmuntrade till väldigt intressanta diskussioner på alla tre orterna. Han berörde vilka faktorer som ligger bakom olyckor i vår bransch och hur vi kan använda oss av detta material som stöd för att nå en nollvision och i därmed skapa en hälsofrämjande byggbransch.

För mig som arbetsmiljörådgivare bekräftar rapporten flera saker som vi förvisso redan känner till men som nu genom ett gediget arbete av LTU förstärker det hela. Men det finns överraskningar. Det som framför allt sticker ut i rapporten är risker kopplade till tidspress och dålig planering. Byggbranschen har utmaningar som andra branscher möjligen saknar och är en komplex bransch. Ändå tror jag att det finns förbättringspotential. Ett annat område som lyfts fram är säkerhetskultur och även där finns ju saker att förbättra. Om man kopplar ihop dessa två huvudområden så förstår man hur viktigt det är med ett tydligt ledarskap och hur viktigt det är att alla verkligen samverkar och bidrar på våra arbetsplatser. Därför är kontakten med våra fackliga samarbetsparters så viktig. Det duger inte att peka på varandra.

I rapporten framgår också att åldern har betydelse när det gäller olyckor. Det verkar som om lång arbetslivserfarenhet ökar medvetenheten om risker men samtidigt ökar risken med stigande ålder för att råka ut för en olycka. Studien visar också att gruppen med minst arbetslivserfarenhet är en riskgrupp. Men även gruppen 55-60 år som har lång arbetslivserfarenhet är en riskgrupp. Varför det är så tål att fundera över.

Magnus Stenberg menar att det är viktigt att vi anpassar information och utbildning till de grupper vi vill nå. Mina tankar runt detta handlar om att vi även bör fundera på hur vi sätter ihop arbetsgrupper. Kanske kan medarbetare med olika lång erfarenhet komplettera varandra och på så sätt minska riskerna? Enligt studien verkar även ensamarbete innebära en förhöjd risk.

Stenberg jämför vår bransch med tillverkningsindustrin. Han menar att arbetsmiljö och hälsa alltid ligger högst på agendan inom industrin, eftersom man vet att en god och säker arbetsmiljö är en förutsättning för en effektiv och lönsam produktion. LEAN-filosofi har enligt Magnus Stenberg en avgörande betydelse för många företag inom industrin. Min reflektion är att en god säkerhetskultur med bra planering skapar goda affärer, vilket även måste gälla byggbranschen, eller hur?

Som avslutning på våra frukostmöten lyfte Magnus Stenberg fram fyra kritiska faktorer i rapporten som vi bör ta med oss i det fortsatta arbetet:

 • I åldern 45-49 år ökar risken för allvarliga olyckor 2,5 ggr, över 60 år ökar den 4 ggr
 • Daglig stress ökar risken 4 ggr, temporär stress ökar risken 2,3 ggr
 • Dålig säkerhetskultur ökar risken 2,4 ggr
 • Ackords-/prestationslön ökar risken 1,7 ggr

Med bl.a. LTU:s studie Bortom noll i bagaget, fortsätter vi diskussionen om hur vi kan förbättra arbetet för säkra byggarbetsplatser.

Här kan du läsa mer om och ladda ner studien

christer_johansson.jpg 

Christer Johansson
Arbetsmiljörådgivare Norra Norrland

Taggar
riskfaktorer,en säker arbetsplats,arbetsmiljö

  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland