Samverkan och dialog för noll olyckor i norr

stand-down-Lulea-4.png

Med stöd av satsningen Håll nollan och organisationen Samverkan för noll olyckor har Sveriges Byggindustrier samlat de större byggherrarna, byggföretagen och konsulterna i BI Norra Norrland. Fokus är på samverkan och dialog om vår allra viktigaste fråga - noll olyckor på våra byggarbetsplatser.

Nästa fredag genomför vi den sista träffen av tre i regionen, i Skellefteå. Alla jag har pratat med i Skellefteå - kommunen, kommunala fastighetsbolag, allmännyttan och Boliden - säger samstämmigt: ”Självklart kommer vi,
det här är viktigt”. Även de större arkitektkontoren och konsulterna i Skellefteå kommer när vi samlar vd:ar, fastighetschefer, affärschefer, koncernchefer, arbetschefer och produktionschefer till samtal.

Det är oerhört glädjande att dessa chefer och ledare vill markera vikten av detta arbete genom att delta och samverka med oss och våra medlemsföretag! Arbetsmiljöverket är med igen och vi kan inte nog påpeka betydelsen av att ha nära kontakt och samverkan med ”verket”.

Vid de tidigare två träffarna, i Umeå och Luleå, har Ulrika Dolietis, vd för Samverkan för noll olyckor, varit med i dialogen. Den har gången får vi klara oss utan Ulrika. Men jag har fått förtroendet att berätta om satsningen HÅLL NOLLAN vid inledningen.

Under drygt 2 timmar ska vi ha kreativa samtal runt en samverkan som ska påverka våra processer från idé till färdig byggnad, så att vi minskar olyckorna i våra gemensamma projekt. Vi kommer att beröra lagstiftning och ansvar, Bas-P och Bas-U, projektering och riskhantering vid utförandet, logistik och planering av våra arbetsplatser, upphandlingar, ledarskap, entreprenadformer och byggtider.

Forskning visar att stress är tydligt sammankopplat med allvarliga olyckor på våra byggarbetsplatser. Kan våra samtal leda till att planering och tider i projekt diskuteras tidigt i projekten så att tiden inte blir ett konkurrensmedel? Kan vi minska stressen i våra projekt i hela processen från idé till färdig byggnad och därmed minska antalet olyckor?

Tanken är att vi nästa år ska ses igen för att stämma av vårt arbete. Kan vi sätta mätbara mål för att kontrollera om vi utvecklas?

Det blir spännande att åka till Skellefteå nästa fredag! Samtalen i Umeå och Luleå har varit mycket uppskattade men det återstår att se hur detta kan leda till förändring och utveckling.

Hälsningar
Christer Johansson, arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland

PS. Skulle tro att det är lite hockeyfeber Skellefteå på fredag nästa vecka. Dagen innan är det hemmaderby mot Luleå och dagen efter gästar HV71 Skellefteå Kraft Arena. Heja AIK! DS 

Taggar

Christer Johansson
Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland