Viktigt att samverka kring arbetsmiljö

Vikten av samverkan kring arbetsmiljö

I oktober varje år, under vecka 43, arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan. Byggarbetsplatsernas skyddsombud och Byggnads regionala skyddsombud genomför under vecka 43 (23-27 oktober) extra skyddsronder tillsammans med platsledningen på landets byggarbetsplatser. Syftet är att sprida information och kunskap om riskerna med vibrerande verktyg och maskiner, som är årets tema.

Vibrationsskadorna ökar och är i dag en av de vanligaste orsakerna till arbetssjukdom i bygg- och anläggningsbranschen. Fler drabbas och de som drabbas är allt yngre. Detta är så klart något vi måste arbeta med att förebygga.

Som en del i ökad samverkan och samförstånd har vi i Västernorrland och Jämtland tillsammans med Byggnads Mellannorrland genomfört en gemensam fortbildningsdag med fokus på vibrationer och vibrationsskador. Vi bjöd gemensamt in arbetsledande personal och skyddsombud för att de ska få en gemensam grund att stå på när de ska jobba med att förebygga vibrationsskador på sina arbetsplatser. Vi diskuterade hur och varför vibrationsskador uppstår, tecken på vibrationsskador, hur man kan förbygga dem och hur man som arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare kan bedöma den dagliga vibrationsexponeringen. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön men bäst resultat får vi när alla medarbetare är involverade i arbetsmiljöfrågorna.

Att diskutera tillsammans, arbetsgivare och medarbetare, upplevdes mycket positivt av deltagarna. Alla pratade om vikten av samverkan – gemensamt når vi längre!

Ta chansen tillsammans med era skyddsombud och övriga medarbetare, att under vecka 43 lägga lite extra fokus under skyddsronderna på vibrationer – vi har alla ett ansvar för att minska risken för vibrationsskador.

Hör gärna av er till mig eller någon annan av oss arbetsmiljörådgivare om du vill ha stöd längs vägen. Du hittar våra kontaktuppgifter här

Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare
Sveriges Byggindustrier Södra Norrland

Taggar

Hanna Magnusson
Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland