byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg178_exImg

Man ska inte svära. Varken i byggboden eller på kontoret. Men nu har jag god lust.

När jag läser artikeln i Helsingborgs Dagblad blir jag extremt upprörd. Av flera anledningar.

Byggbranschen har i dag ett skriande behov av arbetskraft. Världen förändras i en rasande fart. 25 procent av det som brukar kallas den arbetsföra befolkningen har utländsk bakgrund. Kvinnor utgör fortfarande ungefär 50 procent av befolkningen. Kraven ökar när det gäller ekonomi, miljö och social hållbarhet. Förväntningarna på att en arbetsplats ska vara jämställd, jämlik och tillgänglig ökar också.

Läs mer om Tio år av snack har inte fått bort machokulturen i branschen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg177_exImg

Det är välkommet med diskussioner om effektivitet för olika redovisningskrav. Som till exempel Lotta Engzell-Larsson gör i Dagens Industri idag när det gäller hållbarhet.

Men att kategoriskt förespråka användandet av statistik för kön och ålder och samtidigt hävda att detsamma för etnicitet, funktionsnedsättning, minoritetstillhörighet eller tro inte går att motivera är att följa en lång och problematisk tradition.

Läs mer om Skilj på statistik och registrering

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland