Bygg för mer jämställdhet!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg176_exImg

Veckan som gått har burit jämställdhetens tecken för min del.

Det är inte bara i byggbranschen frågan är aktuell och även om vi brukar få företräda dem som är sämst i klassen är min bestämda uppfattning att branschen som helhet står sig väl i jämförelse med andra branscher. Särskilt när det gäller ökad medvetenhet på kort tid. Allt beror ju såklart på hur man mäter och definierar.

Läs mer om Bygg för mer jämställdhet!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg175_exImg

Foto: Jonas Gerdle

Med anledning av artikeln i stoppa fusket vill jag förtydliga lite kring ID06-korten samt peka på vikten av ett fortsatt aktivt arbete för sund konkurrens och trygga vita jobb.

ID06-korten som omnämns i artikeln är beställda på felaktiga grunder av bolaget, i strid med regelverket. Regelverket anger att man endast får beställa kort till egna anställda och det är bolagets firmatecknare som ansvarar för att så sker. Bolaget kommer nu att få på sig max 10 arbetsdagar att göra en självrättelse och spärra de kort som man beställt, i strid med regelverket. Sker inte detta kommer bolagets samtliga kort att spärras och meddelande går ut till samtliga kortleverantörer om att bolaget ej längre får beställa kort, till följd av avsteg från regelverket. 

Läs mer om Angående dagens artikel i Stoppa fusket

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Gilla oss på facebook:
Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Helene Dahlgren Chef BI Personal
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Peter Schyum Affärsområdeschef Verksamhetsledning