Lars Björkeström: Arbetsmiljövecka hos RO-Gruppen – träff med branschens sociala genier

Arbetsmiljövecka hos RO-Gruppen – träff med branschens sociala genier

Ovan: Pia Eriksson, HR-ansvarig RO-Gruppen

Under vecka 38 genomförde RO-Gruppen en arbetsmiljövecka. Idén föddes på Reflektionsdagen för arbetsmiljö den 28 april i år, då företagets ledning kände att de ville göra en rejäl satsning på arbetsmiljö inom sin egen verksamhet.

Tanken med arbetsmiljöveckan var att sätta extra fokus på arbetsmiljön och att samtliga anställda skulle delta. Tjänstemännen fick under veckan en fördjupad utbildning om arbetsmiljö. Dessutom besöktes företagets alla arbetsplatser av cheferna inom verksamheten. Vid besöken delades bland annat ”Tysta boken” ut och diskussioner hölls utifrån ett arbetsmaterial för att få fram förbättringsförslag inom arbetsmiljöområdet. RO-Gruppen har ett tydligt uttalat mål; att det inte ska ske några allvarliga arbetsolyckor och de åsikter och tankar som kommit från medarbetarna under veckan kommer att stärka arbetet med att uppnå målet.

Själv hade jag förmånen att få följa med ut och träffa de medarbetare som arbetar med byggservice i Borås. Deras vardag skiljer sig ganska markant från verksamheten på en vanlig byggarbetsplats. De största utmaningarna i vardagen kan vara att ta hand om ensamma hundar i lägenheter eller människor som mår dåligt. Jag märkte tydligt de har sociala talanger utöver det vanliga för att kunna ta folk på rätt sätt. Vid träffen diskuterades bland annat vikten av att rapportera tillbud och olyckor till sin närmaste chef och rapportblocket, som Sveriges Byggindustrier har tagit fram för detta ändamål, delades ut.

Om ni vill ordna en egen arbetsmiljövecka i ert företag, kontakta någon av oss regionala arbetsmiljörådgivare inom Sveriges Byggindustrier, så kan vi ge er tips och idéer om hur en sådan vecka kan genomföras. Här hittar du oss: https://www.sverigesbyggindustrier.se/arbetsmiljoradgivning 

Läs gärna RO-Gruppens pressmeddelande.

lars_bjorkestrom.jpg


Lars Björkeström
Arbetsmiljörådgivare Sveriges Byggindustrier (BI) Väst

Taggar
arbetsmiljö

  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland