byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg159_exImg

Genom att lära av andra kan vi utveckla vår verksamhet. Därför bestämde vi i Sveriges Byggindustrier Norra Norrland att tillsammans med våra kollegor inom Galaxen Bygg i samma område göra en resa till Uleåborg i norra Finland.

Uleåborg är en intressant stad att jämföra vår region med. Med sina 200.000 invånare är den Finlands fjärde största stad. På många sätt liknar Uleåborg, Oulu på finska, både Umeå och Luleå. Universitet är en viktig motor i städernas utveckling och befolkningen är ung. Utmaningarna och möjligheterna i norra Finland är ungefär de samma som i norra Sverige.

Läs mer om Christer Johansson: Ljuset från norr

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg158_exImg

Nu införs en nationell referensram för kvalifikationer i Sverige. Den utgår från det formella skolsystemets uppbyggnad, men gör det också möjligt att skapa bättre strukturer för erkännande av kompetens som har förvärvats i arbetslivet; t.ex. som traditionell lärling eller i byggbranschens kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare. I det långa perspektivet kommer arbetslivet att kunna utforma kvalifikationskrav för olika yrkesroller. Dessa kan sedan ligga till grund för tydligare krav på utbildningsväsendet.

Den 27 augusti 2015 fattade regeringen det formella beslutet, som är ett led i ett pågående arbete inom EU. Det gemensamma europeiska initiativet kallas EQF, European qualifications framework, och tanken är att de olika medlemsländerna ska ansluta sig till modellen. EQF delar in alla kvalifikationer i 8 olika nivåer. Sverige har för enkelhetens skull valt att hålla sig till denna 8-gradiga skala

Läs mer om För ett livslångt lärande

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg157_exImg

Mentorbygg behövs för att hålla frågan om fler kvinnor i ledande ställning levande. Kvinnor dominerar på utbildningarna men det tar ändå lång tid innan vi har nått jämställdhet i branschen, så frågan behöver onekligen hållas vid liv.

Men det finns hopp; andelen kvinnliga chefer i mansdominerade branscher ökar, och vi fortsätter arbetet. Det handlar om att ge kvinnor chansen att bli chefer och sedan ge dem stöd på vägen för att utvecklas till bra ledare. Detta är en del av vad Mentorbygg arbetar med och det är givande att få vara med och bidra till den förändringen.

Läs mer om Anette Frumerie: Mentorbygg behövs för att hålla frågan om fler kvinnor i ledande ställning levande

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg156_exImg

Yrkestävlingarna Worldskills i São Paulo är nyss avslutade. Sveriges Byggindustrier deltog genom nätverket Construction Skills Sweden i tre grenar; murning, lättväggar av gips och plattsättning. Murarlärlingen Daniel Carlberg fick med sig en hedersmedalj i handbagaget, ett erkännande för gott yrkesmannaskap. Kasper Svensson låg poängmässigt precis under gränsen för hedersmedalj inom grenen ”plastering and drywall systems” (lättväggar) och Oskar Johansson kämpade tappert efter misstag i inledningen med det komplicerade mönstret i plattsättningen, men kvaliteten i utförandet stod sig bra.

Läs mer om Yrkestävlingar – kvalitet går före spektakel

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland