byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg138_exImg

Vi har planerat dagen, vänt och vridit på hur detta skulle kunna gå till. Skulle vi tänka stort eller litet? Vi stannade vid att få till en pilotdag i landet ”Lagoms” anda, drog upp det till en hanterbar omfattning med målet att även fortsättningsvis ansluta till den internationella arbetsmiljödagen och göra det till tradition. I år lyfter vi frågan om attityder och ledarskap.

Läs mer om Låt oss reflektera om säkerhet och göra det till en vana

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg137_exImg

Förslaget att bygga modulhus, med tillfälliga bygglov, till nyanlända väckte skepsis hos oss när det kom. Visserligen är det bra att försöka hitta snabba lösningar på bostadsproblemet men kan det verkligen vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt försvarbart att bygga tillfälliga bostäder?

Förslaget fanns i Boverkets rapport om modulhus. För att få fakta bakom vårt tvivel kring denna rapport bad vi analysföretaget Evidens räkna på kostnaderna med hänsyn till livscykelperspektivet. Rapporten ”Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande” kom fram till att kostnaderna för ett modulhus är 40-60 procent högre än den för att bygga permanenta bostäder. Skillnaden består i att Boverkets rapport inte tar hänsyn till att hus med tidsbegränsade bygglov kräver mycket kort avskrivningstid. Boverkets rapport beskriver enbart byggkostnaden och inte den totala kostnaden för de färdiga bostäderna

Läs mer om Delade meningar om modulhus

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg136_exImg

Foto på Stapelbäddsparken, lånat från Malmö Stads hemsida.

Byggindustrin sysselsätter idag cirka 300 000 människor. Många av dem drivs av en häftig känsla – att skapa något som finns kvar i många år.

Hur coolt är inte det när vi är tvungna att byta ut våra telefoner efter bara ett par år? Hur mycket kreativitet ligger det bakom den telefonen?

Läs mer om ”Vi gillar inte förändring i byggbranschen..."

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg135_exImg

För att öka kunskapsnivån och bli mer medveten kring risksituationer och frågor som rör säkerheten på våra byggarbetsplatser, beslutade vi på BTH Bygg att ge extra utrymme för detta.

Utbildningen i En säker arbetsplats genomfördes inom respektive affärsgrupp i bolaget på årets kick off-träffar.

Individen/arbetstagarens roll i säkerhetsarbetet var det centrala, och attitydfrågan samt den rådande kulturen på våra byggen och i branschen i stort lyftes upp i ljuset.

Läs mer om Sätt ribban tidigt, och sätt den högt!

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland