Ann-Charlotte Rand: Välplanerad övning av byggarbetsplatsolycka

bild.JPG

I fredags, den 6 februari, genomförde Erlandsson Bygg i Stockholm en övning på en av sina byggarbetsplatser i Sollentuna. Övningen har föregåtts av en grundlig planering tillsammans med bl.a räddningstjänsten, ambulans, och polis.

Den simulerade olyckan innebar att ett väggelement tappades under lyft efter att en lyftkätting gått av. En person klämdes till döds under väggelementet, en person blev fastklämd men överlevde, två personer skadades och ett antal blevchockade.

När vi, jag och min kollega Kenneth Lindström från Stockholms Byggmästareförening, anländer till övningsplatsen möts vi av en förväntansfull stämning. Övningen inleds av Erik Åredal, vd på Erlandsson Bygg i Stockholm, med information om vad som ska hända och var vi som är observatörer får vara under övningen. Sedan händer det! Här kommer min första reflektion: Hur vet alla på arbetsplatsen att något har hänt? Varför samlas inte personalen vid återsamlingsplatsen?

Aktiviteterna runt olycksplatsen ökar, några springer i väg medan andra stannar hos de skadade. Två skadade bärs iväg av några kollegor. De chockade personerna tas om hand av kollegor, och förs in i värmen. Min andra reflektion: Kan man bära iväg på en skadad person, utan att veta omfattningen av skadorna? Lämnas den fastklämde själv? Senare fick jag svaret att det förelåg en risk att ytterligare element kunde rasa.

Räddningstjänsten med två bilar anlände först. En stund senare kom polisen. Ambulansen kom efter ca 25 minuter. Min tredje reflektion: Varför dröjde ambulansen så länge?

Räddningstjänsten visste tydligt vad som skulle göras. De var tydligt organiserade. Likaså ambulanspersonalen när de var på plats. Min fjärde reflektion: Borde inte avspärrningen av olycksplatsen gjorts tidigare, och att det var sent i skedet som risken för ytterligare ras eliminerades så att den fastklämde kunde fritas.

Efter avslutad övning samlas alla involverade för att prata och ge synpunkter på händelsen.

Vi åker hem med erfarenhet av en väl genomförd övning med många tänkvärda idéer och känslor.

Att nu använda resultatet av dessa erfarenheter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i beredskapen av krissituation är ett föredöme som vi hoppas många kommer att få ta del av.

Ann-Charlotte_Rand.jpg

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljörådgivare, Sveriges Byggindustrier Öst

Taggar
arbetsmiljö,säkerhet

Etiketter:
Om byggindustribloggen:

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3100 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Gilla oss på facebook:
Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig husbyggnadsfrågor
Boel Bengtsson Kommunikatör
Helene Dahlgren Chef BI Personal
Henry Cohen Kommunikatör, Digitala medier
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Maria Brogren Energi & miljöchef
Paula Lejonkula Expert mångfaldsfrågor
Peter Löfgren Utvecklingschef
Peter Schyum Affärsområdeschef Verksamhetsledning