Ann-Charlotte Rand: Välplanerad övning av byggarbetsplatsolycka

bild.JPG

I fredags, den 6 februari, genomförde Erlandsson Bygg i Stockholm en övning på en av sina byggarbetsplatser i Sollentuna. Övningen har föregåtts av en grundlig planering tillsammans med bl.a räddningstjänsten, ambulans, och polis.

Den simulerade olyckan innebar att ett väggelement tappades under lyft efter att en lyftkätting gått av. En person klämdes till döds under väggelementet, en person blev fastklämd men överlevde, två personer skadades och ett antal blevchockade.

När vi, jag och min kollega Kenneth Lindström från Stockholms Byggmästareförening, anländer till övningsplatsen möts vi av en förväntansfull stämning. Övningen inleds av Erik Åredal, vd på Erlandsson Bygg i Stockholm, med information om vad som ska hända och var vi som är observatörer får vara under övningen. Sedan händer det! Här kommer min första reflektion: Hur vet alla på arbetsplatsen att något har hänt? Varför samlas inte personalen vid återsamlingsplatsen?

Aktiviteterna runt olycksplatsen ökar, några springer i väg medan andra stannar hos de skadade. Två skadade bärs iväg av några kollegor. De chockade personerna tas om hand av kollegor, och förs in i värmen. Min andra reflektion: Kan man bära iväg på en skadad person, utan att veta omfattningen av skadorna? Lämnas den fastklämde själv? Senare fick jag svaret att det förelåg en risk att ytterligare element kunde rasa.

Räddningstjänsten med två bilar anlände först. En stund senare kom polisen. Ambulansen kom efter ca 25 minuter. Min tredje reflektion: Varför dröjde ambulansen så länge?

Räddningstjänsten visste tydligt vad som skulle göras. De var tydligt organiserade. Likaså ambulanspersonalen när de var på plats. Min fjärde reflektion: Borde inte avspärrningen av olycksplatsen gjorts tidigare, och att det var sent i skedet som risken för ytterligare ras eliminerades så att den fastklämde kunde fritas.

Efter avslutad övning samlas alla involverade för att prata och ge synpunkter på händelsen.

Vi åker hem med erfarenhet av en väl genomförd övning med många tänkvärda idéer och känslor.

Att nu använda resultatet av dessa erfarenheter i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i beredskapen av krissituation är ett föredöme som vi hoppas många kommer att få ta del av.

Ann-Charlotte_Rand.jpg

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljörådgivare, Sveriges Byggindustrier Öst

Taggar
arbetsmiljö,säkerhet

  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland