Alla var där

Alvesta1.jpg

I fredags, den 16 januari, arrangerade Sveriges Byggindustrier Syd en dag i Alvesta om infrastrukturens betydelse och hur vi utvecklar den på bästa sätt. Rummet var till bredden fyllt med politiker från såväl riksdag som kommun, akademiker, nationalekonomer, ingenjörer, beställare, entreprenörer, konsulter och beslutsfattare. ”Alla var där”.

Det är slående hur stor enighet det råder om såväl brister och behov som hur vi ska skapa rätt förutsättningar - mycket glädjande. Efter höstens politiska kaos verkar det nu ha infunnit sig ett politiskt klimat som skulle kunna utgöra en god grund för samsyn när det gäller viktiga infrastruktursatsningar - detta för att undvika kostsamma och oplanerade stopp.

En hållbar samhällsutveckling måste utgå från gemensamt framtagna och långsiktiga visioner. Ett antal aktörer har tagit fram sådana för storstadsregionerna Stockholm och Öresund och det är på gång även för Göteborg. Men hur mycket ska vi satsa på infrastruktur? Alla är inte överens om att vi satsat för lite och att vi måste öka insatsen, trots att det uppstår kaos i trafiken vid minsta störning. Infrasatsningar måste dessutom ställas mot andra viktiga samhällssatsningar. Med det i åtanke ska vi tänka på att våra vägar och järnvägar även kan betraktas som avlånga arbetsförmedlingar. Bättre fungerande infrastruktur leder till ökad tillgänglighet och utvidgade arbetsmarknader.

Jag är övertygad om att vi måste bli ännu bättre på att visa nyttan med att investera i infrastruktur och det finns hopp om att vi är på rätt väg. Ett bra politiskt initiativ är Sverigeförhandlingen  som ska knyta ihop stora delar av landet med höghastighetståg och skapa utveckling genom att knyta ihop infrastruktur och bostadsbyggande. 

Hur ska alla goda planer förverkligas? Kommer det skölja en våg av pengar över oss bara för att vi övertygar omgivningen om att det är rätt satsningar i relation till andra prioriteringar såsom vård, skola och omsorg? Sannolikt inte.

Vi måste fortsatt arbeta från flera håll för att utveckla samhället i positiv riktning. Politikerna måste skapa de ekonomiska förutsättningarna och våga fatta långsiktiga beslut även om de är obekväma. Beställaren, i många fall Trafikverket, måste våga testa nya vägar och ha rätt kompetens för att utifrån politikernas inriktning identifiera behov, paketera, handla upp, leda/styra och följa upp. Konsulter och entreprenörer måste utveckla konkurrenskraftiga metoder och tekniker som producerar bättre kvalitet, till en lägre kostnad och med en högre lönsamhet - sannolikt med hjälp av att inspireras av andra branscher.

Jag är övertygad om att de 100-talet personer i rummet i Alvesta, med olika kompetens, uppgifter, funktioner och företagskulturer, kan skapa förutsättningar för samhällets långsiktiga utmaningar. Det kan öka Sveriges konkurrenskraft och kanske rent av bli en exportprodukt. Men hur ska vi organisera oss på bästa sätt så att vi får del av allas förmågor och kompetenser för bästa resultat?

Alvesta2.JPG

Presentationer från dagen

Gustav Lorentz, Sydsvenska Handelskammaren, E22 -Så fick vi ny väg för fyra miljarder 

Johan Nystrom, VTI granskar för dyr infrastruktur

Lars-Johan Blom, Sveriges Byggindustrier, Infraskulden - hur finansierar vi den?

Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier, Topp-10-lista för att stärka Sveriges konkurrenskraft

Lennart Andersson, Så verkar Trafikverket för ökad tillgänglighet

Per Sederblad, Malmö högskola, Lean Production och modualisering

Mats Hermansson, SWECO Transport, Infrastrukturskulden

Taggar
infrastruktur,seminarium,hållbarhet,samhällsutveckling

Lars Redtzer
Ansvarig infrastruktur

    Jag är övertygad att vi måste finna sätt där vi ser infrastrukturinvesteringarna kopplade till möjligheten för nya bostadsområden. För att Sverige ska få tillväxt och vara attraktivt för forskning, industri och kontorsplaceringar krävs enkelhet att finna bostad. Vi måste därmed se till blocköverskridande långsiktiga lösningar!

    Svara| 
     | | | |::1
Etiketter:
Om byggindustribloggen:

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland