povel_small.jpgOnsdagen den 4:e mars startar Sveriges Byggindustrier en ny företagsgemensam Povelgrupp, denna gång med uppsamlingsort i Gävle. Här deltar ambitiösa småföretag i en företagsutbildning som pågår fram till i höst. De företag som ingår i denna grupp är:

  • - Lönn & Söner i Sandviken AB, Sandviken
  • - GL Bygg AB, Hudiksvall
  • - Öhmans Bygg AB, Ljusdal
  • - Byggtec Gävleborg AB, Gävle

Povel är utvecklat för att underlätta för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att på ett jordnära och effektivt sätt skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Läs mer om Ny Povelgrupp startar i Gävle

Alla var där

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg125_exImg

I fredags, den 16 januari, arrangerade Sveriges Byggindustrier Syd en dag i Alvesta om infrastrukturens betydelse och hur vi utvecklar den på bästa sätt. Rummet var till bredden fyllt med politiker från såväl riksdag som kommun, akademiker, nationalekonomer, ingenjörer, beställare, entreprenörer, konsulter och beslutsfattare. ”Alla var där”.

Det är slående hur stor enighet det råder om såväl brister och behov som hur vi ska skapa rätt förutsättningar - mycket glädjande. Efter höstens politiska kaos verkar det nu ha infunnit sig ett politiskt klimat som skulle kunna utgöra en god grund för samsyn när det gäller viktiga infrastruktursatsningar - detta för att undvika kostsamma och oplanerade stopp.

Läs mer om Alla var där

Stolt säkerhetsarbete!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg124_exImg

Det är med stolthet som vi inom Sveriges Byggindustrier och Entreprenörsskolan precis har lanserat vår interaktiva säkerhetsutbildning www.ensakerarbetsplats.se , en parts- och branschgemensam utbildning på nätet med syfte att lyfta arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna. Utbildningen kostar inget, så gör den du också! www.ensakerarbetsplats.se 

Läs mer om Stolt säkerhetsarbete!

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland