Skapa balans och håll längre

Foto Stig Hammarstedt

Foto Stig Hammarstedt

Det finns en röster om att chefen bör föregå med ett gott exempel för medarbetarna att följa. Till detta kommer att närvara – här och nu - att fokusera och hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv.

Vid seminariet Hållbara Chefer i Göteborg den 24 september fylldes Taube-salen med närmare 150 besökare efter att ytterligare stolar ställts in. Sveriges Byggindustriers Regionchef Andreas Brendinger hälsade välkommen och vår vd Ola Månsson modererade eftermiddagen.

Anki Udd från Ledarna inledde och pratade om begreppet ”KASAM”, vilket är förkortning på Känsla Av SAMmanhang, KASAM beskrivs i en bok (Hälsans Mysterium) av Aaron Antonovsky. Anki Udd visar den typiska triangeln där övre toppen visar på Begriplighet/Vad jag vet, det nedre vänstra hörnet visar Hanterbart/Jag kan och det nedre högra hörnet visar Meningsfullhet/Jag vill. I mitten möts allt detta i hälsa och välbefinnande.

Bara några minuter in i föreläsningen konstaterar vi hur viktigt det är att hitta balans bland livets olika inslag. När du vet vad som förväntas
av dig får du en förståelse för ditt uppdrag och då fungerar ledarskapet. Det är inget som är branschspecifikt, och heller inte nischat till chefsrollen, utan berör alla arbetsgrupper på ett eller annat sätt. Det finns många
påverkansfaktorer idag, med snabba förändringar där det gäller att hinna med. På webbsidan www.hållbarachefer.nu finns även ett dialogverktyg, ”På rätt väg”, som är ett spel, genom vilket man sonderar
situationen på ett annorlunda sätt i företaget.

Eftermiddagen fortsatte med en paneldiskussion, där deltagarna i panelen leddes genom en frågestund om hur situationen ser ut i olika sammanhang, manligt kontra kvinnligt men även yngre chef och medarbetare kontra äldre. Här tror jag att intresse blandat med erfarenheter och kunskap kan göra att dessa frågor lyfts, oavsett kvinnligt eller manligt.

Efter det hälsades Barbro Babben Larsson välkommen och vi kastades in i ett föredrag som blandade djupt allvar med skratt och på ett lättsamt sätt förmedlade hon hur allvaret av att utbrändhet ger insikt i att lyssna på kroppens signaler i det omfattande återhämtningsarbete som står framför varje enskild som fått ta del av denna erfarenhet.

Genom studier har Agneta Sandström kartlagt stresshormonet kortisol. Den normala nivån bör ligga på omkring 20% på morgonen, sen hos en stressad person ligger nivån på upp emot 80%. Inte undra på att pulsen är högt över lämplig nivå, vilket inte bara skapar kort stubin, utan även en förvirring där du plötsligt inte får grepp om vad det är du ska göra. Babben jämför det hela med en dator, när du loggar in och får meddelande ”access denied”, parallellen till hjärnan fungerar likadant. Blir du stressad och stressnivån bara stiger, tappar du till slut kontrollen och kollapsar om det vill sig riktigt illa.

Babben guidade oss vidare genom livets olika rum på ett skickligt sätt och förmedlade att vi måste se till balansen i livet. Babben beskrev olika rum i ett hälsans hus, där relationer, materialism, hälsa, andlighet och arbetsrum fördelas och Babben uppmanade oss att röra oss mellan de olika rummen för att få just balansen i livet, eller som Babben sa: kanske skapa en öppen planlösning?

Så hur når vi då balansen i livet? Vad kan vi, du och jag, göra för att hämta energi och ladda våra batterier igen? Det gäller att hitta aktiviteter som gör att vi kan slappna av, komma ned i varv och sedan återhämta oss. Genom skratt och tårar, massage och sport/motion där motionstillfällena bör ske två till tre gånger i veckan kan kroppen återhämta sig.

Kanske en kort lunchpromenad kan vara den start du behöver till bättre balans?

Taggar
arbetsmiljö,babben larsson,seminarium,hälsa

  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland