Skapa balans och håll längre

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg111_exImg

Foto Stig Hammarstedt

Det finns en röster om att chefen bör föregå med ett gott exempel för medarbetarna att följa. Till detta kommer att närvara – här och nu - att fokusera och hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv.

Vid seminariet Hållbara Chefer i Göteborg den 24 september fylldes Taube-salen med närmare 150 besökare efter att ytterligare stolar ställts in. Sveriges Byggindustriers Regionchef Andreas Brendinger hälsade välkommen och vår vd Ola Månsson modererade eftermiddagen.

Anki Udd från Ledarna inledde och pratade om begreppet ”KASAM”, vilket är förkortning på Känsla Av SAMmanhang, KASAM beskrivs i en bok (Hälsans Mysterium) av Aaron Antonovsky. Anki Udd visar den typiska triangeln där övre toppen visar på Begriplighet/Vad jag vet, det nedre vänstra hörnet visar Hanterbart/Jag kan och det nedre högra hörnet visar Meningsfullhet/Jag vill. I mitten möts allt detta i hälsa och välbefinnande.

Läs mer om Skapa balans och håll längre

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg110_exImg

Snart lanseras den nya kompetensdatabasen för ID06 och med detta försvåras ytterligare för obehöriga att kunna komma in på byggarbetsplatserna och skada sig själva och andra.

Att ha rätt kunskap om och erfarenhet av bland annat skyddsregler, arbetsmoment och maskiner är en förutsättning för att minimera risken för tillbud och olyckor. Att på ett effektivt sätt kunna följa upp och stämma av denna viktiga och nödvändiga kunskap vid inpasseringen till byggarbetsplatsen är en viktig och prioriterad uppgift för produktionsledningar. Branschen har tills nu saknat ett modernt och effektivt verktyg för detta och det har inneburit ett svårt och tidsödande arbete ute på byggarbetsplatserna.

Läs mer om ID06-kompetensdatabas - Ett stort steg för säkrare byggarbetsplatser

Ny Povelgrupp i Jönköping

povel_small.jpg

 

Torsdagen den 18 september startade en ny företagsgemensam Povelgrupp, denna gång med uppsamlingsort i Jönköping. Här deltar ambitiösa småföretag i en företagsutbildning som pågår fram till våren 2015. De företag som ingår i denna grupp är.

  • - Byggprojekt Kronoberg AB, Strängnäsbruk
  • - Stångebro Bygg AB, Linköping
  • - Korpalycke Bygg AB, Tingsryd
  • - Teknikbyggarna AB, Linköping
  • - NAVAB AB, Töreboda

Povel är utvecklat för att underlätta för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att på ett jordnära och effektivt sätt skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Läs mer om Ny Povelgrupp i Jönköping

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg108_exImg

Över 100 deltagare träffas i dag på Nya Varvet Studios i Göteborg för att ta del av kunskap, inspiration och kollegialt utbyte. Kunskapsdagarna är en del av helhetskonceptet inom Povel och här blandas nytta med nöje genom intressanta föredrag i aktuella byggfrågor, Povel-uppdatering och inspirerande föreläsare.

Årets Kunskapsdag är extra festlig eftersom det parallellt genomförs en lärardag där våra duktiga lärare inom Entreprenörsskolan deltar med sin kunskap.

Läs mer om [2014-09-11] Fullt hus på Povel och Entreprenörsskolans Kunskaps- och Inspirationsdag

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg107_exImg

Sveriges Byggindustriers valseminarium den 5 september 2014 ställde frågorna hur bostadsbyggandet ska öka, hur rörligheten kan förbättras i bostadsbeståndet samt hur ungdomar ska få lättare att ta sig in på bostadsmarknaden.

Dagen innehöll diskussioner om genomförda åtgärder innevarande mandatperiod. Stefan Attefall och Ulf Perbo fick erkännande för att de ökat kunskapen och medvetenheten kring plan- och bygglovsprocesen. De har satt fokus på relevanta och nödvändiga brister i processen. Många deltagare påtalade vikten av ökad rörlighet, behov av ett bosparande för ungdomar och att marktillgången är en flaskhals för bostadsbyggandet.

Läs mer om [2014-09-11] Dags för politisk handling

Fokus på ordning och reda

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg106_exImg

Det är med fokus på ordning och reda som NCC höjer säkerheten med fem S: Sortera, Ställ i ordning, Standardisera, Städa, Skapa ordning.

Under gårdagen hade NCC en Awareness day – Medvetandedag – med fokus på säkerhet och arbetsmiljö runt om på företagens etableringar. Jag hade förmånen att, tillsammans med vår vd Ola Månsson, besöka
en av NCC:s byggarbetsplatser vid Mälarhuset i centrala Stockholm.

Svante Hagman, vd NCC Construction Sverige, var med och inledde dagen, som samlade cirka 130 personer. Svante Hagman betonade vikten av att var och en måste säga ifrån om de ser att något är riskabelt. Här måste man kunna stoppa arbetsmoment om man ser att det innebär risker, inte bara för sig själv utan också för andra.

Läs mer om Fokus på Ordning och Reda

4.30 den 28 augusti klev jag upp ur sängen och rätt in i duschen. Väl i duschen började jag tänka på dagen jag hade framför mig, starten av MentorBygg omgång 2. Förvisso hade jag och min adept Maria tjuvstartat med en långlunch i början på augusti, på Pålsjö krog som bjöd på utsikten över ett stormigt Öresund.  Maria och jag fann varandra ganska direkt, så jag såg verkligen fram emot att sätta igång.

Läs mer om MentorBygg: En gemensam dialog kring jämställdhet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland