byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg104_exImg

Bosse Svensson och Per Mossegård från Swedish Secon Lifesupport AB pratar krishantering på SME-Akademin, utbildningen för företagsledare i små och medelstora företag.

Ansvaret för krisberedskap vilar på den verksamhetsansvarige. Den som normalt sett har ansvar i den ordinarie verksamheten har det även under en kris.

Under utbildningsdagarna behandlas, diskuteras och reflekteras det över ämnen som kris- och organisationsskala, krisstöd, samverkan med andra resurser, plan för krishantering, akut ledningsarbete, krisledning m.m.

Läs mer om Krishantering med SME-akademin

Ett år som mentor

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg103_exImg

Sveriges Byggindustrier har drivit projektet MentorBygg under ett år med syfte att skapa goda nätverk för de framstående kvinnor som vi ser kommer att utgöra en viktig del i framtidens byggbransch.

En spännande bransch med nya möjligheter och stora utmaningar både kulturellt, tekniskt, finansiellt och resursmässigt.

Jag har fått möjlighet att vara mentor under ett år och jag ser fram emot detta med stor nyfikenhet och förväntan. Vem är min adept? Hur kommer vi att fungera tillsammans? Kommer jag att kunna motsvara hennes förväntningar på hjälp och stöd? Vilka frågor kommer vi att stöta och blöta under ett år?

Läs mer om Ett år som mentor

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland