byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg102_exImg

Det investeras för mer än 300 miljarder kronor per år i bostäder, lokaler, vägar, järnvägar och andra typer av anläggningar i Sverige, men kunskapen om klimatpåverkan från byggandet är begränsad hos de flesta beslutsfattare. Mycket arbete läggs ned på att utveckla energieffektiva byggnader, bättre fordon och effektivare transporter. Debatten är intensiv och kunskapsnivån blir allt högre när det gäller klimatpåverkan från driftsfasen. Däremot beaktas sällan klimatbelastningen från själva byggprocessen, från materialutvinning till färdig byggnad eller anläggning.

Läs mer om Den bortglömda klimatpåverkan

I dag deltog jag i en panel på ett seminarium som LO arrangerade med rubriken "Finns det effektiva verktyg mot svartarbete och ekonomisk brottslighet".

Visst finns det verktyg i form av modern skyddslagstiftning som inte bara kan införas, utan som borde införas, för att värna människors rätt till vita jobb. Vita jobb som innebär att man omfattas av trygghetssystemen. Skyddslagstiftning som gör att seriösa företag kan hävda sig i konkurrensen, istället för att undermineras av oseriösa aktörer som seglar fram under radarn genom att undandra sig skatter och avgifter. Skyddslagstiftning som gör att vår gemensamma skattebas inte undermineras och skyddslagstiftning som innebär att det "blir lätt att göra rätt och dyrt att göra fel".

Läs mer om Lagstiftning för sund konkurrens

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg99_exImg

På tisdagmorgonen höll Sveriges Byggindustrier och Kungl. Ingenjörsakademien (IVA) ett seminarium om klimatpåverkan från byggprocessen och presenterade en rapport, där vi bland annat visade att den sammanlagda klimatpåverkan från byggproduktionen är cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det är ungefär lika mycket som koldioxidutsläppen från personbilstrafiken.

Läs mer om En av Almedalsveckans höjdpunkter

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg98_exImg

Sveriges Byggindustrier har idag redovisat en undersökning som klart visar att utstationeringen i byggbranschen omfattar 4 procent av arbetskraften eller 8.900 byggnadsarbetare. Vilket är mycket långt från de uppgifter som tidigare redovisats från fackligt håll. Dessutom visar undersökningen att de utstationerade inte konkurrerar med lön eller dåliga arbetsförhållanden utan troligen med effektivare produktion och högre produktivitet.

Läs mer om Liten andel utstationerade i byggbranschen

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland