Henrik Cederlöf: Bygg ett företag i världsklass!

DSC_3294_Claes_Knutson_Tillvaxtpartner.jpg

Bild: Claes Knutson, konsult Tillväxtpartner, uppskattad talare på lunchseminariet Bygg ett företag i världsklass!

På BI Östs lunchseminarium på temat Bygg ett företag i världsklass! fokuserades det på hur man skapar en hälsosam, engagerande och utvecklande arbetsplats. En slutsats som seminariet gav är att om medarbetarna känner sig delaktiga i företagets värderingar så reduceras riskfyllda beteenden.

Kan man utgå från sin värdegrund när man bygger företag?

Jens Hoffman, vd Dipart entreprenad AB, berättade om hur företaget vuxit från två killar som åkte runt och monterade balkonräcken till ett företag med idag 110 anställda medarbetare. Avgörande för att företaget skulle börja växa med kvalitet var beslutet att arbeta värderingsstyrt. Alla medarbetarna på företaget har bidragit till företagets kärnvärden och de genomsyrar allt från stormöten till rekrytering.

Hur byggs ett gott samarbete med företagshälsovården?

Gunilla Stenback, hälsostrateg JM AB, betonade vikten av att företagen ställer rätt krav på företagshälsovården. Gunilla menar att företagshälsans uppdrag är att opartiskt utreda orsakerna till problemen, och komma med rekommendationer på en lösning utan att ta någons parti i en eventuell konfliktsituation.

Med passionen som drivkraft

Claes Knutson, konsult Tillväxtpartner, talade om hur framtidens företag kan drivas av passion. Genom ett prestigelöst ledarskap tillåts medarbetarnas initiativkraft att driva företaget framåt. Motorn i ett framgångsrikt företag är medarbetare som själva har drivet att agera för att uppfylla företagets mål. Claes menar att på en resurssmart och lustfylld arbetsplats sätter sig medarbetarna i framsätet och styr i stället för att krypa ihop i baksätet och låta andra bestämma.

Henrik Cederlöf


Henrik Cederlöf
Företagsrådgivare arbetsmiljö och FFM

Taggar
arbetsmiljö,säkerhet,en säker arbetsplats,seminarium,henrik cederlöf,bi öst

  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland