Ny Povelgrupp i Göteborg

IMG_1727.jpg

Den 26 maj startade en ny företagsgemensam Povelgrupp, denna gång i Göteborg. Här deltar sex ambitiösa småföretag i en företagsutbildning som pågår fram till jul.

Povel är utvecklat för att underlätta för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att på ett jordnära och effektivt sätt skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Själva genomgångarna med företagen i Povel sker fördelat på fem heldagar under en sexmånaders period. Mellan träffarna sker det ett arbete på hemmaplan i företaget. Efter sex månader ska man ha gått igenom hela sitt företag och ha ett verksamhetsledningssystem på plats.

- Att som i dag börja med ett analysarbete i Povel där vi både tittar på hur vi som företag fungerar i dag och även genomföra en omvärldsanalys, har varit mycket givande och blir en bra grund för vårt fortsatta arbete med att förbättra vår verksamhet säger Örjan Landström från AB Nock. 

Närmast planerade orter för Povelstarter är:

- Jönköping

- Malmö/Helsingborg

- Luleå

- Gävle

Povel lämpar sig för alla typer av byggföretag, såväl små som stora. Systemet är uppbyggt enligt byggprocessen, allt för att kunna hjälpa företag att arbeta jordnära och effektivt med sin verksamhetsledning. Povel gör det möjligt för företaget att lägga upp sitt ledningsarbete på ett strukturerat sätt. Povel erbjuder ett ”skelett” för företagets ledningsarbete. Företaget bygger sedan upp sina ”muskler” på ”skelettet” efter aktuella förutsättningar och ambitioner. Kunskap om hur man bygger företagets ”muskler” vilar på självinsikt och analys av företagets olika verksamheter - detta erbjuder Povel.

Givetvis kan Povel även genomföras helt företagsinternt, allt efter företagens önskemål, eftersom utgångspunkten är att Povel anpassas till varje företags egna förutsättningar och ambitionsnivå. Ca 140 företag har i dag genomgått Povels företagsprogram.

Läs mer om Povel på vår hemsida

www.sverigesbyggindustrier.se/povel

Taggar
povel,göteborg,peter schyum,företag,kompetensutveckling

Peter Schyum
Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Etiketter:
  Om byggindustribloggen:

  Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

  På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

  Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

  Senast kommenterat:
  Arkiv
  Twitter
  Andra bloggar
  Våra bloggare:
  Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
  Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
  Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
  Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
  Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
  Håkan Lind Kommunikationschef
  Johan Deremar Nationalekonom
  Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
  Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
  Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
  Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
  Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
  Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland