I maj arrangerade Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggnads informationsdagar för cirka 100 byggelever Västerbottens län. Eleverna går sista terminen på gymnasiet och ska snart ut i yrkeslivet. Informationsdagarna var mycket uppskattade av både elever och lärare, och hade i år teman En säker arbetsplats och Ren byggbransch.

Informationsdagarna ägde rum i Umeå, Skellefteå och Lycksele med föreläsare från bland annat NCC, Skanska, Sveriges Byggindustrier och Skatteverket.

Läs mer om Informationsdag för byggelever

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg91_exImg

Den 26 maj startade en ny företagsgemensam Povelgrupp, denna gång i Göteborg. Här deltar sex ambitiösa småföretag i en företagsutbildning som pågår fram till jul.

Povel är utvecklat för att underlätta för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att på ett jordnära och effektivt sätt skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Läs mer om Ny Povelgrupp i Göteborg

I onsdags besökte arbetsmarknadsminister Elisabet Svantesson Örnsköldsvik och Företaget Järven AB. Det familjeägda företaget har utvecklat en ny produkt för byggbranschen som ministern tyckte var väldigt intressant.

Enkelt förklarat handlar det om en skyddsvägg i kraftig isolerad plast som monteras direkt på en byggnadsställningen och därmed hindrar bland annat fallolyckor. Den fungerar även som väderskydd och har en isolerande förmåga, vilket sparar energi samt dämpar buller.

Läs mer om Säkra byggarbetsplatser i fokus vid ministermöte i Örnsköldsvik

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg89_exImg

Femton förväntansfulla företagsledare och blivande företagsledare samlades i Jönköping den 13 maj, när SME-Akademin startade igång. 

Utbildningen omfattar tolv olika tillfällen med varierande teman som är utvalda för att utveckla och ge möjlighet att skapa tillväxt i företagen.  Föreläsningar av kursledare och inbjudna experter varvas med övningar, exempel, diskussioner och reflektion. Deltagarna kommer från Malmö i söder till Söderhamn i norr och skapar ett nätverk som ger värdefull feedback och input till varandra.

Läs mer om Nya insikter för framtidens företagsledare

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg88_exImg

Under tre dagar i Umeå var jag med om en omtumlande upplevelse. Efter en hel del förarbete var det dags för yrkestävlingar i Yrkes-SM 2014.

Det var tävling i fyra byggyrken som vi ansvarade för; 29 tävlande i tävlingsgrenarna murning, plattsättning, träarbete och väg- och anläggning. De flesta av eleverna hade förberett sig inför tävlingen genom att delta i en skoltävling på den egna skolan eller i regionen.

Läs mer om Vilka fantastiska ungdomar!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg87_exImg

Under den här veckan pågår Skanskas Safety Week där jag har haft förmånen att bli inbjuden till tre olika aktiviteter i distrikt Fyrstad.

Skyddsrond Kvarteret Björnbäret i Trollhättan

På måndag morgon genomfördes en skyddsrond i kvarteret Björnbäret i Trollhättan. Skanska gör här en ROT-renovering av flerbostadshus byggda på tidigt 60-tal med inriktning på energieffektivisering. På denna skyddsrond deltog ett skyddsombud från ett annat projekt för att öka erfarenhetsåterföringen inom Skanskas verksamhet. Denna dag genomfördes skyddsronder på alla Skanskas projekt i distrikt Fyrdal. Vid alla dessa skyddsronder förekom ett utbyte av skyddsombud och även ledningsgruppen i Fyrdal deltog på skyddsronderna. Senare under veckan samlades arbetsledning och skyddsombuden från Fyrdal för att tillsammans diskutera resultaten av skyddsronderna. 

Läs mer om Skanskas Safety Week

Vad menar (S)?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg85_exImg

Bostadsfrågan har seglat upp allt högre på den politiska agendan. Bristen på bostäder drabbar de som står utanför bostadsmarknaden, oftast unga, och blir ett tillväxthinder när företagen får svårt att rekrytera eftersom det saknas bostäder där jobben finns.

Socialdemokraterna kom i förra veckan med två utspel i bostadsfrågan. Det första var en debattartikel från Stefan Löfvén och Gabriel Wikström (SSU) där de lovade en miljard till investeringsstöd för att bygga hyresrätter. Ett förslag som Veronica Palm och Magdalena Andersson skrivit om tidigare i år. Det nya är att finansieringen nu blir känd. Pengarna ska komma från minskat statsbidrag till kommuner i tillväxtområden. Det verkar som en rundgång av pengar i och mellan kommuner i tillväxtområdena, eller ska bostadsbyggandet ske på andra platser i landet?

Läs mer om Vad menar (S)?

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland