byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg84_exImg

Den här dagen är Arbetsmiljöverket värd och vi samlas i en relativt välfylld sal hos Afa Försäkring i Stockholm. Dagens tema är Arbetsmiljö, en dag då den globala fackliga rörelsen sedan långt tillbaka, hedrar de som omkommit på arbetsplatser runt om i världen.

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson inledde Seminariet. Ministern pratade om det gränslösa arbetet, hemma, på resande fot, och kvällar. Genom tekniska lösningar, har vi större möjligheter till gränslöst arbete vilket gör att det blir viktigt att kunna sätta gränser. En dålig psykosocial arbetsmiljö ger förödande konsekvenser, då ställer sig frågan,
hur ska vi orka arbeta fram till pensionsdagen om vi på sikt arbetar längre?

Läs mer om Världsdag för Arbetsmiljö 28 april 2014

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg83_exImg

Ett nästan fullt lunchseminarium gick av stapeln vid Nordbygg, Stockholmsmässan, den 2 april. Vi hade åtta talare, som var och en berättade om goda exempel på arbetssätt samt delade med sig av nya idéer, som exempelvis ett "Safety Council" som Tomas Ringdahl från Akademiska Hus föreslår. Kanske det skulle kunna utvidgas till att inte bara rikta sig till bygg utan även inkludera Infrastruktur? Det handlar ju trots allt om att vi måste jobba för ökad säkerhet från flera håll. Att nå en nollvision låter sig inte göras från bara ett håll, det här behöver göras gemensamt.

Läs mer om Tillsammans blir vi starkare!

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland