Fler goda exempel önskas

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg82_exImg

Vi kan idag läsa hur säkerhetsarbetet har halverat olyckstalen hos Skanska. Det är otroligt viktigt att vi arbetar gemensamt. Det berör oss alla, oavsett i vilken av alla branscher vi arbetar. Arbetsmiljö och säkerhet är en del av vardagen för alla, i skolan, i taxin eller i flyget på väg till semesterorten.

Dessvärre finns det branscher och arbeten som innebär högre risker än andra, tex inom bygg och anläggningsbranschen. I flygbranschen har man kommit långt med incidentrapportering, något som vi i arbetet med ”En säker arbetsplats” på Sveriges Byggindustrier förespråkar för att bli
bekväma att rapportera. Det i sin tur medför att medvetandegöra olycksriskerna omkring oss.

Läs mer om Fler goda exempel önskas

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg81_exImg

Regeringens förslag till permanentning av T4 är ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av gymnasieskolan. Numera har vi en bra återväxt när det gäller de mer teoretiskt krävande ingenjörsrollerna i byggsektorn men vi har ett stort behov av tekniker för de produktionsnära yrkesrollerna. Därför har vi med stort intresse följt försöksverksamheten med ett fjärde år på teknikprogrammet. I profilen Samhällsbyggnad har kursinnehållet och praktiken utformats med tanke på arbete inom just produktionen och utbildningsnivån motsvarar ungefär de tvååriga utbildningarna inom yrkeshögskolan, med benämningar som byggproduktionsledare etc.

Läs mer om Fjärde tekniska året är viktigt för gymnasieskolans utveckling

Lars BjörkeströmVid ett kranhaveri har ett prefabelement på tre ton har fallit ner över en byggbod. En person ligger skadad på marken och ytterligare två personer med okända skador finns kvar inne i byggboden. Detta var scenariot vid en övning på en av Erlandsson Byggs arbetplatser på fredagen i Mölndal strax söder om Göteborg.

Övningen genomfördes i samarbete mellan räddningstjänsten, polis, ambulans, företagshälsan och personalen på bygget. Själv deltog jag som observatör tillsammans med bland annat representanter från Byggnads, Arbetsmiljöverket och en mängd journalister.

Läs mer om Lars Björkeström: Viktigt att öva för att testa krisberedskapen

Onsdagens seminarium, ”En säker arbetsplats” i Göteborg, gick i säkerhetens och arbetsmiljöns tecken. Det blev en engagerad och givande eftermiddag, där säkerhetsarbete, tillsammans med utbildningar, hållbart arbetsliv och företagshälsa stod på agendan. Hur kan vi arbeta mer säkert och hur orkar vi arbeta fram till pensionen, var några frågeställningar under dagen. 

Läs mer om Säkra arbetsplatser kräver samarbete

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland