byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg77_exImg

Runt om i landet hörs röster från utbildningsanordnare och ledningsgrupper för yrkeshögskoleutbildningar som har fått avslag på sin ansökan om att starta utbildning till hösten. Branscher tycker att de blir missgynnande, även de som får fler utbildningar beviljade än tidigare.

Ansökningsarbetet blir mer och mer tillspetsat och för varje år krävs det mer för att få ansökningen beviljad, tydligare uttalanden om utbildningens relevans och mer om behovet av de utbildade. Detta arbetssätt leder givetvis till att företagen blir mer engagerade, hoppfulla och dessvärre ordentligt besvikna om det blir ett avslag. Risken finns också att flera avslag gör att intressenterna ger upp trots att det finns ett tydligt utbildningsbehov och möjligheter till jobb.

Läs mer om Mera pengar behövs till Yrkeshögskolan

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Gilla oss på facebook:
Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Helene Dahlgren Chef BI Personal
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Peter Schyum Affärsområdeschef Verksamhetsledning