SABO utmanar entreprenörer och innovatörer i Allmännyttans Återbrukstävling – SABO Retur 2014.

Att minimera avfallet vid renoveringar är utmaningen. Återbruka eller materialåtervinn så att det helst inte blir något avfall kvar alls. Utmaningen är att presentera förslag på metoder för renovering som är nytänkande, resurseffektiva och kommersiellt gångbara. Tävlingen är öppen för innovatörer och entreprenörer.

Läs mer om Tävla i avfallstrappan

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg122_exImg

På en av mina bilresor i Norrbotten besökte jag några av våra medlemsföretag och Arbetsmiljöverket (AV) i Luleå, som var mitt första stopp.

Tillsammans med bland annat AV planerar vi inom BI Norra Norrland att under nästa år genomföra en rad frukostmöten med fokus på rollen som Bas-U och Bas-P. Det inledande mötet kommer att fokusera på tidiga skeden, vilket även AV anser vara mycket viktigt. Det har bland annat visat sig att överlämning från Bas-P till Bas-U inte fungerar bra och att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika projekt och byggherrar hur man tar sig an frågan om att säkerställa en bra arbetsmiljö under produktionsfasen.

Läs mer om En resa i arbetsmiljö och säkerhet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland