byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg114_exImg

Tisdagens paneldeltagare på Nordic Safety Expo på Stockholmsmässan var rörande överens – ordning och reda med tydligt beställaransvar är en förutsättning för att komma framåt. Att säkerhet och attitydförändring är en ledningsfråga rådde det heller ingen tvekan om.

Panelen bestod av Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier (BI), Johan Lindholm, ordförande Byggnads, Håkan Olsson, chef för Inspektionsavdelningen hos Arbetsmiljöverket (AV), och Raimo Pärssinen, riksdagsledamot (S).

Läs mer om Med ordning och reda för noll olyckor i byggbranschen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg113_exImg

Säkerheten i bygg- och anläggningsbranschen är ordentligt i fokus och har så varit under en längre tid. Trots det är vi olycksdrabbade och varje olycka en definitivt en för mycket, vilket vi alla måste hjälpas åt att råda bot på.

I tisdags höll den samlade anläggningsbranschen en manifestation för en bättre säkerhet på Trafikverkets byggarbetsplatser runt om i landet.- en aktivitetsom jag hoppas blir överflödig inom en snar framtid. Låt nu inte säkerhetsarbetet och arbetet med arbetsmiljö på våra arbetsplatser stanna vid dessa aktiviteter. Vi måste prioritera säkerheten dygnet runt alla dagar om året.

Läs mer om I tisdags hölls en branschgemensam manifestation för säkerheten på våra byggarbetsplatser - nu går vi vidare mot noll olyckor!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg112_exImg

Byggindustrins gemensamma satsning på yrkestävlingar fortsätter. Med det gemensamma namnet Construction Skills Sweden medverkar vi i internationella tävlingar och med fyra olika yrkesgrupper; murare, plattsättare, väg- och anläggningsarbetare och träarbetare. 2-4 oktober 2014 är det EM i Lille. Läs gärna mer om det evenemanget här.

De internationella tävlingarna är ett led i strävan att uppmärksamma olika typer av yrken som kan nås via gymnasieskolan eller lärlingsutbildningar. Men de ger också en möjlighet att jämföra kvalitet i yrkesutbildningen mellan olika länder.

Läs mer om Yrkestävlingar lyfter yrkesutbildningarna

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland