SABO utmanar entreprenörer och innovatörer i Allmännyttans Återbrukstävling – SABO Retur 2014.

Att minimera avfallet vid renoveringar är utmaningen. Återbruka eller materialåtervinn så att det helst inte blir något avfall kvar alls. Utmaningen är att presentera förslag på metoder för renovering som är nytänkande, resurseffektiva och kommersiellt gångbara. Tävlingen är öppen för innovatörer och entreprenörer.

Läs mer om Tävla i avfallstrappan

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg122_exImg

På en av mina bilresor i Norrbotten besökte jag några av våra medlemsföretag och Arbetsmiljöverket (AV) i Luleå, som var mitt första stopp.

Tillsammans med bland annat AV planerar vi inom BI Norra Norrland att under nästa år genomföra en rad frukostmöten med fokus på rollen som Bas-U och Bas-P. Det inledande mötet kommer att fokusera på tidiga skeden, vilket även AV anser vara mycket viktigt. Det har bland annat visat sig att överlämning från Bas-P till Bas-U inte fungerar bra och att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika projekt och byggherrar hur man tar sig an frågan om att säkerställa en bra arbetsmiljö under produktionsfasen.

Läs mer om En resa i arbetsmiljö och säkerhet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg121_exImg

Att motverka svartarbete och osund konkurrens på ett effektivt sätt kräver helhetssyn och samverkande åtgärder. Byggbranschen har sedan 2005, tillsammans med bland andra fackföreningarna, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, drivit projektet Krafttag mot svartarbete och vi har ihärdigt påtalat vikten av samverkande åtgärder.                         

Läs mer om Det krävs helhetssyn och samverkan för sund konkurrens

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg120_exImg

Jag är i Bryssel för att diskutera ”Social ID-cards in the construction sector”. Det verkar svårt att få stöd av EU-lagstiftning i frågan, det är för många olikheter mellan länderna och i vissa fall finns det direkta invändningar mot att ta ett bättre grepp om byggsektorn.

Jag kan trots det konstatera att Sveriges Byggindustrier är i framkant med vårt system ID06 och att våra idéer börjar att fortplanta sig. Vi har sedan länge ett etablerat samarbete med Finland, men även baltstaterna är intresserade. Seminariet jag deltar på väcker många andra länder intresse av våra tankar och det ska bli kul att se om det får några nya anhängare. Om man inte kan äta elefanten hel måste man ta den i mindre bitar.

Läs mer om ID06 - ett system i framkant

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg119_exImg

Att ha rätt kunskap om och erfarenhet av bland annat skyddsregler, arbetsmoment och maskiner är en förutsättning för att minimera risken för tillbud och olyckor. Med kunskap följer insikt och engagemang och med insikt och engagemang följer attitydförändringar och ”säkerhetstänk”.  Avgörande samband för att få säkra och trygga byggarbetsplatser.

Att på ett effektivt sätt kunna följa upp och stämma av denna viktiga och nödvändiga kunskap vid inpasseringen till byggarbetsplatsen är en viktig och prioriterad uppgift för produktionsledningar. Branschen har tills nu saknat ett modernt och effektivt verktyg för detta och det har inneburit ett svårt och tidsödande arbete ute på byggarbetsplatserna. Många är de utbildningsintyg i pappers- och kortformat som medarbetare i branschen ska bära med sig och visa upp, för att visa att man har rätt kompetens för att få komma in på byggarbetsplatsen

Läs mer om ID06 Kompetensdatabas - ett viktigt verktyg för säkra byggen

Povel startar tankesmedja

povel_small.jpgPovel, som är Sveriges Byggindustriers verktyg för lönsam verksamhetsstyrning, tar nu nästa steg i utvecklingen och startar en tankesmedja. Tankesmedjan ska förutom att stärka Povel även användas för att bidra med kloka tankar och idéer i andra utvecklingsprojekt inom byggindustrin.

- Med denna sammansättning av kompetenta människor kan denna grupp mycket väl vara den hetaste tankesmedjan som finns i Sverige gällande verksamhetsutveckling för SME-företag inom byggindustrin. Deltagarna representerar en fantastisk bredd gällande ålder, kön, bakgrund, tidigare erfarenhet och nuvarande sysselsättning, vilket gör att detta kan bli riktigt spännande framöver säger Peter Schyum affärsområdeschef och ansvarig för Povel inom Sveriges Byggindustrier.

Läs mer om Povel startar tankesmedja

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg117_exImg

För andra gången har jag nu träffat de 28 ledare som går årets MentorBygg. Efter att ha lyssnat på hur man kan tänka för att bevara och överföra den kunskap som finns och bildas i ett byggprojekt, hur Sveriges Byggindustriers region Syd jobbar med att attrahera unga till branschen, skapat kvinnliga nätverk och funderat över kvinnors representation i de lokala styrelserna, hur Turning Torso växt fram av en synnerligen engagerad veteran, hur man kan göra sig själv medveten om vikten av motivation och hur en personlig resa inom bygg kan vara så känner jag mig fylld av inspiration och nyfikenhet.

Läs mer om Alla borde vilja jobba i byggbranschen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg116_exImg

BYN Västerbotten är avtalsparternas gemensamma plattform för yrkesutbildningsfrågor och bjuder varje år in till fortbildningsdagar för ett fyrtiotal av byggprogrammets lärare i hantverks- och maskinföraryrkena.

Vecka 44 var det dags igen, i år på Hotell Aveny i Umeå, och förutom lärarna deltog avtalsparterna i BYN Västerbotten.

Paula Lejonkula, expert mångfaldsfrågor på Sveriges Byggindustrier, föreläste om mångfald och attraktion genom att aktivera deltagarna med en rad frågeställningar. Christer Johansson, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier, presenterade projektet En Säker Arbetsplats. Martin Forsgren från Arbetsmiljöverket informerade och gav svar på frågor om tillämpningen av arbetsmiljölagstiftningen och regelverken kring elever i APL.

Läs mer om Byggbranschdagar i Umeå

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg115_exImg

Förra veckan var jag för andra gången med och anordnade Logistikdag Norr i Luleå. Det var en utmaning att förbättra förra årets succé, men jag fick många kommenterar från deltagare som visade att vi lyckades med det.

Logistikdagen är en viktig mötesplats för att förstå varandras affärsvillkor och tillsammans peka på nödvändiga, viktiga infrastruktursatsningar som utvecklar norra Sveriges förmåga att leverera intäkter till Sverige AB. Logistikdagen är unik så till vida att det är näringslivet, byggbranschen, konsulterna och åkeribranschen som bjuder in politiker, beslutsfattare, Trafikverket med flera till ett stort samråd.

Läs mer om Fredrik Kristiansson: Logstikdagen en viktig mötesplats

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg114_exImg

Tisdagens paneldeltagare på Nordic Safety Expo på Stockholmsmässan var rörande överens – ordning och reda med tydligt beställaransvar är en förutsättning för att komma framåt. Att säkerhet och attitydförändring är en ledningsfråga rådde det heller ingen tvekan om.

Panelen bestod av Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier (BI), Johan Lindholm, ordförande Byggnads, Håkan Olsson, chef för Inspektionsavdelningen hos Arbetsmiljöverket (AV), och Raimo Pärssinen, riksdagsledamot (S).

Läs mer om Med ordning och reda för noll olyckor i byggbranschen

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland