byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg69_exImg

Den här veckan har det varit Norrbottens Hållbarhetsvecka. Från Sveriges Byggindustrier deltar vi genom att vara med på seminarier. 

Bland annat var vi på seminariet ”Klimatförändringarnas effekter i Norra Sverige” där Johan Jonasson från Handelshögskolan i Umeå berättade om sin forskning. Det var ett intressant seminarium och Johan Jonasson försökte beskriva varför klimatfrågorna trots allt inte får större utrymme hos var och en.

Läs mer om Sluta aldrig att bry dig

Lagligt, inte alltid lämpligt

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg68_exImg

Branschens spegling i omvärlden fokuserar ofta på en problemkultur där mutor och olämpligt agerande är vanligt och utbrett. Vi som arbetar i branschen kan känna igen oss i flera av beskrivningarna och vi kan även konstatera att det nu är bättre än det var förr. Men bara för att det är bättre nu än förr, innebär det inte att det är bra! Vi som arbetar i byggbranschen vill att den ska vara och uppfattas som ”juste”, vi gillar den här branschen och vill bidra till att den blir ännu bättre.

Läs mer om Lagligt, inte alltid lämpligt

Fler unga i jobb

Det är bra att regeringen fortsätter att ta fram förslag som syftar till att få fler unga i jobb. Byggindustrins yrkesutbildning (BYN) har ju fungerat som en inkörsport till branschen under många år, även för unga som inte tidigare har gått en yrkesutbildning. För att ytterligare jobb ska komma till stånd i byggindustrin behövs det några fler förändringar: Vi parter måste förbättra yrkesutbildningsavtalet så att det möter alla nya initiativ från politiskt håll på ett bättre sätt än idag. Men det är också nödvändigt att få fart på byggandet av nya bostäder, energieffektiviseringar och nödvändiga infrastrukturprojekt.

Läs mer om Fler unga i jobb

Kapa plan- och bygglovsprocessen!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg66_exImg

Det är svårt att förneka att bostadsminister Stefan Attefall i grunden har goda ambitioner när det kommer till att förenkla planprocessen och därmed förkorta den orimligt långa tid det idag tar från idé till färdigt hus.

Plangenomförandeutredningens andra betänkande (SOU 2013:34) innehåller många intressanta förslag som till en början får en att nicka instämmande med försiktig optimism. Utredarens förslag som planterades i maj har under sommaren dock kommit att blomma ut till flera frågetecken kring ett eventuellt tillämpande.

Att bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet föreslås bli ett allmänt intresse som ska beaktas vid planläggning välkomnas med öppna armar av byggbranschen. Sedan början av nittiotalet har trenden varit att bostadsproduktionen år för år inte har kunnat tillgodose den ökande efterfrågan. En del blir att stärka översiktsplanens roll som planinstrument

Läs mer om Kapa plan- och bygglovsprocessen!

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland