byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg65_exImg

De förslag till förbättring av strukturen runt de s.k. gymnasiala lärlingsutbildningarna som presenterades 26 augusti är flera steg i rätt riktning. Det kallas reform, men det är väl att ta i, det är ett antal nödvändiga förändringar det är frågan om. Det minskande intresset hos ungdomar för utbildningsformen måste brytas om lärlingsupplägg ska kunna bli en naturlig väg till yrkesutbildning.

Läs mer om Flera steg i rätt riktning

Backa bandet Borg!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg64_exImg

De så kallade 3:12-reglerna reglerar beskattningen av ägare i fåmansföretag, dvs företag med fyra eller färre delägare. Det är ett komplicerat regelverk som bland annat begränsar hur stor utdelningen får vara till ägarna. Här kan man läsa mer om hur dagens regler är utformade.

I samband med 2013 års ekonomiska vårproposition skickade Finansdepartementet ett antal skatteförslag på remiss. Eftersom en del av dessa även behöver granskas av Lagrådet har regeringen överlämnat en lagrådsremiss. Ett stort antal remissinstanser har liksom lagrådet kraftfullt kritiserat regeringens förslag. Även Sveriges Byggindustrier har svarat kritiskt på remissen. Vårt svar finns här.

Läs mer om Backa bandet Borg!

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Gilla oss på facebook:
Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Helene Dahlgren Chef BI Personal
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Peter Schyum Affärsområdeschef Verksamhetsledning