Under en lång följd av år har antalet förvärvsarbetande i Byggindustrin ökat. Det har tillkommit folk i alla åldrar. Åldersgrupperna under 24, huvudsakligen yrkesarbetare, tillhör de som har ökat mest. Men i den andra änden av yrkeslivet har det också skett en markant ökning. Antalet i åldersgrupperna över 65 har även de ökat ordentligt.

Det är en spännande kontrast till de relativt tidiga avgångarna under 1990-talet. Till saken hör också att det nu är de stora kullarna som är födda på 1940-talet som är på väg i pension. Den kraftiga ökningen i åldersgrupperna över 65 års ålder är förstås bra för branschen men det ackumuleras samtidigt ett nyrekryteringsbehov som blir större i närtid.

Läs mer om Anmärkningsvärd ökning av äldre i branschen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg62_exImg

När avtalsrörelsen var över påstod Johan Lindholm plötsligt att vi hade ett avtal som skulle innebära ett huvudentreprenörsansvar om ett år. Det var en överraskning för oss andra. Nu är Johan Lindholm återigen ute i media och gör en egen tolkning av verkligheten genom att påstå att ILO har gett Byggnads full upprättelse i Lavaldomen.

Vad vi hade kommit överens med Byggnads om i avtalsrörelsen var att en arbetsgrupp skulle ta fram åtgärder för att förbättra ansvarstagande från företagen, förbättra myndighetskontrollerna och framförallt verka för en mycket bättre ordning och reda i byggbranschen. Vi har aldrig lovat att införa ett huvudentreprenörsansvar.

Nu är Byggnads ute och kräver tillbaka de tre miljoner kronor som de och Elektrikerna fick betala i skadestånd för att ha orsakat det lettiska byggbolaget Laval un Partneriis konkurs genom sin lockout mot ett skolbygge i Vaxholm 2004. De hävdar att en rapport från FN-organet ILO ger dem rätt i sak

Läs mer om Svårt att hålla sig till sanning

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg61_exImg

Om vi blickar bakåt i tiden kan man konstatera att skattefifflare har funnits, och fortfarande finns, inom i stort sett alla annars seriösa branscher. Därför är det oerhört viktigt att vi gör allt  vi kan för att skydda och underlätta förutsättningarna för våra seriösa företagare.

En vanlig missuppfattning om ROT-avdraget är att det är en sysselsättningsåtgärd. Det stämmer inte.  Däremot är sysselsättningen nu vit och därmed skattepliktig. Med detta i åtanke kan jag med trygghet meddela att vi stöttar samtliga av Skatteverkets åtgärder för att utveckla ROT-avdraget.

Läs mer om Vad är meningen med ROT-avdraget?

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland