byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg59_exImg

Sveriges Byggindustrier är engagerade som medarrangörer i tävlingen Future City som hade riksfinal i veckan på Arkitekturmuseet i Stockholm. Fyra förväntansfulla högstadielag kom och presenterade hur de tycker att framtidens stad ska se ut. Förutom att de arbetat med uppsatser, miljöer i Minecraft och skalenliga fysiska modeller klarade de också galant den grillning de utsattes för av juryn. Jag var jätteimponerad.

Läs mer om Framtidens stad som visionärerna ser den

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg56_exImg

Bostadsmarknaden karakteriseras idag av en brist på bostäder och dålig rörlighet. Det är påtagligt i främst storstadsområdena och utgör hinder för tillväxt och ökad välfärd.

Bostadsbyggandet i Sverige har legat på historiskt låga nivåer de senaste 20 åren. Sedan 1993 har det i genomsnitt byggts drygt 20 000 nya bostäder per år medan siffran sedan 1940 är drygt 50 000 bostäder per år.

Även ur ett internationellt perspektiv byggs det relativt få bostäder i Sverige. Vi ligger bland de länder inom EU som bygger minst antal bostäder i förhållande till befolkningen. Även i jämförelse med våra nordiska grannländer bygger Sverige lite. Både Norge och Finland, med ungefär halva vår befolkning, har byggt fler bostäder i absoluta tal än vad vi gjort i Sverige sedan millennieskiftet.

Befolkningen i landet har ökat med drygt 600 000 personer sedan år 2000 samtidigt som urbaniseringen fortsätter

Läs mer om Det behövs fler bostäder

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland