byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg53_exImg

Tidigare i år skrev jag om KTH-studenterna Jasmina och Rahman som gemensamt skrev sin kandidatuppsats i Byggteknik för Sveriges Byggindustrier. De har undersökt två skilda bostadsprojekts planförfaranden, i Tyskland respektive Sverige, och jämfört tidsåtgången i projektens planprocesser. Jämförelsen kompletterades med intervjuer från NCC, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Byggindustrier.

Läs mer om Hur vi effektiviserar planprocessen

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Gilla oss på facebook:
Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Helene Dahlgren Chef BI Personal
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Peter Schyum Affärsområdeschef Verksamhetsledning