byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg52_exImg

Riksdagen har beslutat om att energianvändningen i byggnader ska sänkas med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050 jämfört med 1995. Det är mål som vi ställer upp på. Energieffektiva byggnader är en god grund för ett långsiktigt hållbart samhälle. Dessutom är energieffektivisering i både nybyggnation och befintliga byggnader en viktig och växande marknad för våra medlemmar. Bara inom energirenoveringar av miljonprogramsområdena finns en potential för uppemot 40 000 nya jobb.

Läs mer om Så skapar vi kompetens i energisnålt byggande

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg51_exImg

I dag har jag kunnat presentera vår undersökning som visar att mer än hälften av de planerade lägenheterna med byggstart 2012-2014 i Stockholms län är försenade. Den främsta orsaken som byggherrarna angav i vår rundringning var att detaljplanearbetet går långsamt i kommunerna.

Antalet påbörjande bostäder i Stockholms län har minskat med uppskattningsvis närmare 20 procent under 2012 jämfört med det redan låga bostadsbyggandet 2011. Ett problem som bidrar till det låga bostadsbyggandet i länet är tillämpningen av parkeringsnormer och bullerkrav som gör det extra svårt att bygga små lägenheter i en storstad.

Läs mer om Hälften av de planerade bostadsprojekten sätts inte igång i Stockholm

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg49_exImg

Byggindustrin får klä skott för många saker som upplevs som negativa. Till exempel att vi inte är en bransch för kvinnor, att vi inte vill ta in kvinnor och att vi således inte heller har några kvinnor.

Men vet ni vad – även bygg är på väg att bli en modern bransch, och en bransch som inser att vi måste skaka av oss oket av den ”mångfaldsovänliga” stämpeln och sluta osynliggöra oss själva och de kompetenta kvinnor som är en viktig del av både vår nutid och vår framtid.

Den 6 februari hade vi kick-off för MentorBygg 2013. Ett program som synliggör kvinnligt ledarskap i byggindustrin och som även manifesterar att vi – BI och företagen i byggindustrin - tillsammans tar oss an utmaningen att kommunicera det vi faktiskt uppnått, de förändringar vi arbetar för och den mångfald vi välkomnar!

Läs mer om Nu är det slut på osynliggörandet!

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland