byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg73_exImg

I en ny rapport från LÅGAN-programmet konstateras att utvecklingen inom lågenergibyggande går mycket snabbt framåt. I år har vi ett rekordår då det byggs 2 500 nya lägenheter i lågenergibyggnader. Det är sju procent av alla nya lägenheter.

Nästa år kommer det enligt prognoserna att finnas totalt 10 000 lågenergilägenheter och över en miljon kvadratmeter lågenergilokaler i Sverige. Från att tidigare ha varit koncentrerat till vissa regioner har lågenergibyggandet nu spritt sig över hela landet. Det är en väldigt positiv utveckling.

laganlogo.jpg

Men LÅGAN:s studie visar också att det kan skilja mycket mellan beräknade och uppmätta energivärden. Av 34 nya lågenergibyggnader där energianvändningen har mätts noga under två års tid är det nio byggnader som har en väsentligt sämre energiprestanda än beräknat. Det här är inte bra. Att husen drar mer energi än beräknat innebär ökade energikostnader för beställaren, men även kostnader för entreprenören för att åtgärda felet

Läs mer om Så kan vi säkra kvaliteten i lågenergibyggandet!

Ur led är tiden

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg72_exImg

Kommuners särkrav leder till att en industrialiserad produkt inte kan byggas i en kommun medan det går bra i andra kommuner, vad är logiken? Byggföretag väljer bort Västerås /P4

Läs mer om Ur led är tiden

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland