byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg71_exImg

Kvaliteten i ingenjörsutbildningarna har granskats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) (tidigare Högskoleverket). En tredjedel av alla utbildningarna håller inte måttet enligt granskningen, dessa har fått betyget ”bristande kvalitet”. Dramatiken är inte så stor. Det som kommer att hända är att det blir en uppryckning på dessa skolor, de har ett år på sig att rätta till bristerna. I några fall kan utbildningen komma att avvecklas på initiativ av det enskilda lärosätet. De allra flesta rycker upp sig visar erfarenheten från tidigare genomförda granskningar inom andra utbildningsområden.

Läs mer om Högskolevärlden har skådat sig själv i naveln

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland