byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg48_exImg

12.000 väg- och järnvägsarbetare ska få nya villkor och nya löner från och med april månad 2013. Hoppas vi. Vi kommer liksom andra branscher att vänta in att industrin kommer överens om den normerande lönenivån. Deras avtal går ut den sista mars. Vårt avtal, Väg- och Banavtalet, löper också ut den sista mars och omfattar typiska infrastrukturarbeten på vägar och spår.

Läs mer om Färre störningar och fler jobb till unga

Sluta blunda Barbro!

Du försvarar tappert ett system som under 70 år lett till en dåligt fungerande bostadsmarknad. Ett system som idag skapat bostadsköer till de tre storstäderna på över 500 000 personer. Ett system som missgynnar de personer som söker sig in på bostadsmarknaden. Det är som att stänga storstädernas gränser och inte tillåta inflyttning dit.

OECD och Konkurrensverket uppmanar Sverige att ta bort hyresregleringen på bostadsmarknaden. Ledande bostadsforskare konstaterar att bruksvärdessystemet gynnar äldre, infödda högutbildade svenskar. En vd för ett kommunalt bostadsföretag förklarar att företaget inte kan fullgöra sitt uppdrag om inte marknadssignalerna tillåts vara vägledande. Du säger att systemet just ska gynna de som redan bor och konsekvensen blir då att det missgynnar de som inte bor eller de som söker bostad. Varför tycker du att de ska ha en negativ särbehandling?

Läs mer om Sluta blunda Barbro!

Vi får kritik för att Sveriges Byggindustriers styrelse enbart består av män. Kritik som är befogad. Vi ska givetvis ha en förbundsstyrelse som ser ut som samhället i övrigt. Det är inte minst en förutsättning för att vår bransch och vår organisation ska utvecklas.

Frågan har uppmärksammats av Rättviseförmedlingen på Facebook, tagits upp i debatten och av tidningar och den här helgen även blossat upp igen på Twitter. Om vi håller med om kritiken så borde det gå att göra något åt, kan man tycka. Det finns ju kvinnliga vd:ar i flera av våra medlemsföretag.

Läs mer om Klart att vi ska ha kvinnor i styrelsen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg45_exImg

En fungerande infrastruktur är avgörande för ett konkurrenskraftigt Sverige och Europa. För varje dag och över hela landet stiger insikten om detta. I norr måste vi ha rätt förutsättningar för att producera och frakta järnmalmen. I tätorter måste vi kunna ta oss fram fort och smidigt, såväl idag som om 30 år, så att vi kan ta oss till jobbet och hämta på dagis. I södra Sverige strömmar varor in och ut ur landet så att vi kan försörja oss själva och sälja de varor som vi producerar så att Sverige AB kan öka sin lönsamhet. Regionerna måste ges rätt förutsättningar att växa så att folk kan bo i närheten av attraktiva arbeten utan att känna sig rånade varje gång hyran ska betalas. Hur ska vi fixa detta så att vi kan ha en fungerande infrastruktur idag och i morgon? Och framför allt – hur ska vi leverera ett infrastrukturarv som vi kan vara stolta över?

Läs mer om Nu sätter vi P för problemen och fokuserar på möjligheterna

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg44_exImg

Under senhösten 2012 fram till vårterminens slut i år har vi sökt upp flera studenter från olika universitet och högskolor som velat skriva sina examensarbeten hos oss. För närvarande har vi sex studenter som vi samarbetar med.

Jasmina Imamovic och Rahman Patwary pluggar till högskoleingenjörer i bygg och ekonomi på KTH. Tillsammans har de under hösten undersökt eventuella tids- och kostnadsvinster i plan- och bygglovsprocessen. I sin uppsats jämför de detaljeringsgrader i olika planer med exempel från både Sverige och Tyskland. Särskilt intressant ska det bli att få reda på vad de skriver om den omdiskuterade paragraf 34 i tyska plan- och bygglagen.

Läs mer om Spännande examensarbeten hos Sveriges Byggindustrier

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg43_exImg

När vi satte oss ner och började planera för en ny avtalsrörelse inför 2013 hade bläcket knappt hunnit torka från den förra avtalsrörelsen 2012. För oss handlar det om att arbetsgivarna återigen ska ta sitt ansvar inte bara för företagens ekonomiska förutsättningar utan även för medarbetarna och till viss del även för samhällsutvecklingen. Det är stora ord men tittar man på vad byggbranschen betyder för Sveriges ekonomi och sysselsättning så måste man inse att vi har en skyldighet att tänka på andra än oss själva. Det är alltid nyttigt att fundera igenom vad som är viktigast och samtidigt påminna oss själva om att det inte är ett krig vi ska utkämpa eller en fajt som Byggnads egen tidning kallar avtalsrörelsen för. Ibland känns det som att byggsidan är den sista kvarvarande enklaven med krångliga och omoderna regler och en konstruerad teatralisk kamp mellan fack och arbetsgivare där facket kör med retorik från svunna tider

Läs mer om Mot en modernare byggbransch

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland