byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg42_exImg

Just nu är det en stor debatt om bostadspolitiken på flera områden. Byggkravsutredningen lade nyligen fram ett förslag för att underlätta industriell bostadsproduktion som minskar byggkostnaderna. Förslaget går att kombinera med de energi- och miljömål som riksdagen beslutat. I nästa stund debatteras ett förslag i riksdagen som skulle göra det möjligt att hyra ut ägda bostäder i större omfattning. För det tredje föreslår Hyresbostadsutredningen att hyressättningssystemet/hyresregleringen ska reformeras genom att konsumenternas värderingar ska sättas i centrum.

Det är synnerligen efterlängtade förslag för en bransch som under de senaste 70 åren levt under villkor som fastställts av politiska ideologier. Resultatet av dessa välmenande politiska styrningar har dessvärre inte lett till de mål som eftersträvades. Bostadsmarknaden idag karakteriseras av stora skillnader mellan olika landsdelar, överskott i vissa delar och stor efterfrågan i tillväxtområdena

Läs mer om Bostadsmarknadens problem på bordet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland