byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg34_exImg

Riksdagen har beslutat att byggnadernas energianvändning per kvadratmeter och år ska minska med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050, jämfört med 1995. Sveriges Byggindustrier står helhjärtat bakom dessa mål. Byggföretagen har allt att vinna på att ta detta ansvar för ekonomi och klimat. För att nå målen behöver det dock bli billigare – och inte dyrare – att bygga lågenergihus.

Läs mer om Kommunala särkrav fördyrar lågenergibyggande

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg31_exImg

Grafen visar andel utrikes födda av förvärvsarbetande i byggindustrin respektive inom övriga näringsgrenar 2002-2010.

I ett par inslag i Sydnytt har byggindustrin beskrivits som en bransch med en väldigt låg andel personer med utländsk bakgrund. Byggkonsulten Fredrik Friblick frågar sig i detta inslag  varför vi bara har 1 procent förvärvsarbetande med utländsk härkomst i branschen. Den siffran kommer antagligen från Byggcheferna som redan 2011 i Almedalen hävdade att så illa är det ställt i branschen.

Läs mer om Mer mångfald i byggindustrin

I väntans tider...

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg30_exImg

Nu har världen åter slagits med häpnad när Sveriges Byggindustrier med Analysenheten i spetsen släppt en ny konjunkturrapport. Jag själv är ju en oerfaren ”bloggare” och den stilistiska förmåga som journalister besitter har tyvärr inte jag… Så för någon ska bemöda sig att traggla igenom detta inlägg har jag lättat upp inlägget genom att skriva det som en fiktiv intervju… Och om det är redan nu är någon som undrar över vem som ställt de geniala frågorna så kan jag meddela att det är jag själv .

Läs mer om I väntans tider...

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg29_exImg

Under ett seminarium i samband med yrkestävlingarna Worldskills Europe i Belgien den 5 oktober träffades branschorganisationer från flera olika länder för att utbyta erfarenheter kring vad vi gör för att locka ungdomar till byggindustrin. Till exempel berättades att man i Belgien ordnar minimässor för barn i de lägre skolåldrarna och även prova på verksamhet i olika yrken. Fransmännen berättade om hur man arbetar för att framhålla arbeten inom infrastruktur i dess breda bemärkelse till exempel med fototävlingar på temat infrastruktur. Seminariet arrangerades av FIEC - den europeiska organisationen för byggföretagens branschorganisationer, och syftet var att sprida goda exempel och utbyta erfarenheter länderna emellan.

För vår del var det Helene Dahlgren som beskrev det arbete som görs inom BI Kompetensförsörjning för att locka ungdomar att utbilda sig för arbete i den svenska byggindustrin. Hon berättade bland annat om vårt arbete med rekryteringstidningar, mässor och sajten byggare

Läs mer om Europeiskt erfarenhetsutbyte

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg28_exImg

Idag skriver Metro om hur maffian tjänar grova pengar på Rot- och Rut-avdragen genom att genomföra avancerade bedrägerier.

Det är en mycket oroande utveckling när den svenska lagstiftningen blir utsatt för kriminell beskjutning. Positiva åtgärder som Rot och Rut, vars syfte är att stimulera och premiera ärligt och hederligt arbete och entreprenörskap, används av bovar och banditer för att sko sig på samhällets bekostnad. Det är ohållbart att den organiserade brottsligheten använder svensk lagstiftning som en marknadstrampolin. Därför krävs det nu att svenska myndigheter anpassar sina kontrollmetoder och sin lagstiftning.

Läs mer om Jaga bedragarna, straffa inte ärliga och hederliga

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg27_exImg

I dagens DN (artikeln tyvärr inte på nätet) finns en artikel om flyttande och rörlighet med anledning av ny statistik som visar att 1,3 miljoner flyttade förra året. Den dåliga rörligheten manifesteras i det Bostadsmarknadsindex som Mäklarsamfundet och Sveriges Byggindustrier tagit fram. Läs mer om vårt Bostadsmarknadsindex/BMI, artikel som snart publiceras i Byggindex 
 

Läs mer om Bostadsmarknaden är anorektisk

Se problemet

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg26_exImg

Barbro Engman, Hyresgästföreningen, skriver tillsammans med andra på Dagens Samhälle att ROT även bör användas för renoveringen av hyreslägenheter. Men ett utökat ROT-avdrag för hyresbostäder löser inte det problem som avdraget är satt att lösa, dvs. att omvandla svarta arbeten till vita. Ägarna till hyresbostäder köper redan idag vita tjänster för renoveringar och effekten av ett utökat ROT-avdrag uteblir. 

Läs mer om Se problemet

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland