byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg42_exImg

Just nu är det en stor debatt om bostadspolitiken på flera områden. Byggkravsutredningen lade nyligen fram ett förslag för att underlätta industriell bostadsproduktion som minskar byggkostnaderna. Förslaget går att kombinera med de energi- och miljömål som riksdagen beslutat. I nästa stund debatteras ett förslag i riksdagen som skulle göra det möjligt att hyra ut ägda bostäder i större omfattning. För det tredje föreslår Hyresbostadsutredningen att hyressättningssystemet/hyresregleringen ska reformeras genom att konsumenternas värderingar ska sättas i centrum.

Det är synnerligen efterlängtade förslag för en bransch som under de senaste 70 åren levt under villkor som fastställts av politiska ideologier. Resultatet av dessa välmenande politiska styrningar har dessvärre inte lett till de mål som eftersträvades. Bostadsmarknaden idag karakteriseras av stora skillnader mellan olika landsdelar, överskott i vissa delar och stor efterfrågan i tillväxtområdena

Läs mer om Bostadsmarknadens problem på bordet

Full fart på mässan...

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg40_exImg

...unga yrkesverksamma och studenter på samhällsbyggnadsinriktade utbildningar möter ungdomar på Saco Studentmässa i Stockholm.

Vi gillar verkligen vår bransch och det märks!

Många som pratar med oss här idag får en annan - och bättre - bild av branschen. Vi har så mycket att erbjuda som de inte har en aning om.

Just idag skickar Sveriges Byggindustrier ett extra tack till Alexander och Sandrine på Skanska som gör ett kanonbra jobb som ambassadörer för bygg.

Läs mer om Full fart på mässan...

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg39_exImg

Den allmänna bilden av byggbranschen är att den är väldigt mansdominerad men faktum är att antalet kvinnor på våra utbildningar har ökat stadigt de senaste 20 åren och det är toppen! Det är viktigt att byggbranschen ser ut som näringslivet och samhället i övrigt om vi ska kunna vara moderna och göra bra affärer.

Jag läste i SvD om ”Battle of the numbers” som beskrivs som Sveriges största jämställdhetsprojekt. Ett lovvärt initiativ av storföretag som vill öka andelen kvinnor i chefsroller. Förhoppningsvis spiller det över även på andra företag och på sikt hoppas jag att det även leder till fler kvinnor på styrelseposter.

Läs mer om Fler kvinnor i ledande befattningar

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg38_exImg

(S) nyligen framlagda rapport ”Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid” är till största delen är en återgång till gammal politik. Den politik som kraftfullt bidragit till situationen som karakteriserar bostadsmarknaden idag, ett lågt bostadsbyggande, bostadsköer, svarta lägenhetskontrakt, ombildningar och en utdragen plan- och bygglovsprocess.

Subventioner till att bygga hyreslägenheter har döpts om till byggbonus, det gamla bostadspolitiska målet ska väckas till liv igen och ett långsiktigt mål för antalet producerade lägenheter ska ställas upp. Staten ska återigen styra bostadsbyggandet som den gjorde när Sverige hade en stängd ekonomi och kunde devalvera sig ur inhemska kostnadskriser. Världen ser annorlunda ut idag och vi lever i en global ekonomi så förslagen kommer inte att fungera. 

Läs mer om Ingen ny bo(s)tadspolitik

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg37_exImg

Byggingenjörsutbildningen vid Uppsala Universitet utvecklar olika typer av samverkan med branschen i närregionen. 

Sveriges Byggindustrier i Uppsala är en aktiv förening som samlar medlemsföretagen till gemensamma informationsinsatser, nu senast i form av ett mingel för att träffas och diskutera tänkbara examensarbeten. Under kvällen den 14 november var intresset stort bland studenterna. 

Läs mer om Studenter och företag på exjobbsmingel

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg35_exImg

Greenbuild är världens största konferens och mässa inom hållbart byggande och pågår i San Francisco 13-16 november. Undertecknad har förmånen att få delta för Sveriges Byggindustriers räkning i en svensk delegation till konferensen.

Utöver ca 15 deltagare i den svenska delegationen och en gemensam monter för Nordic Built (Nordiska ministerrådets initiativ för att sprida nordiskt hållbart byggande) så är Sverige representerat i utställningen av Skanska, SCA, Assa Abloy och ABB.

Läs mer om Reflektioner från Greenbuildkonferensen

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg34_exImg

Riksdagen har beslutat att byggnadernas energianvändning per kvadratmeter och år ska minska med 20 procent till 2020 och 50 procent till 2050, jämfört med 1995. Sveriges Byggindustrier står helhjärtat bakom dessa mål. Byggföretagen har allt att vinna på att ta detta ansvar för ekonomi och klimat. För att nå målen behöver det dock bli billigare – och inte dyrare – att bygga lågenergihus.

Läs mer om Kommunala särkrav fördyrar lågenergibyggande

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg31_exImg

Grafen visar andel utrikes födda av förvärvsarbetande i byggindustrin respektive inom övriga näringsgrenar 2002-2010.

I ett par inslag i Sydnytt har byggindustrin beskrivits som en bransch med en väldigt låg andel personer med utländsk bakgrund. Byggkonsulten Fredrik Friblick frågar sig i detta inslag  varför vi bara har 1 procent förvärvsarbetande med utländsk härkomst i branschen. Den siffran kommer antagligen från Byggcheferna som redan 2011 i Almedalen hävdade att så illa är det ställt i branschen.

Läs mer om Mer mångfald i byggindustrin

I väntans tider...

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg30_exImg

Nu har världen åter slagits med häpnad när Sveriges Byggindustrier med Analysenheten i spetsen släppt en ny konjunkturrapport. Jag själv är ju en oerfaren ”bloggare” och den stilistiska förmåga som journalister besitter har tyvärr inte jag… Så för någon ska bemöda sig att traggla igenom detta inlägg har jag lättat upp inlägget genom att skriva det som en fiktiv intervju… Och om det är redan nu är någon som undrar över vem som ställt de geniala frågorna så kan jag meddela att det är jag själv .

Läs mer om I väntans tider...

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg29_exImg

Under ett seminarium i samband med yrkestävlingarna Worldskills Europe i Belgien den 5 oktober träffades branschorganisationer från flera olika länder för att utbyta erfarenheter kring vad vi gör för att locka ungdomar till byggindustrin. Till exempel berättades att man i Belgien ordnar minimässor för barn i de lägre skolåldrarna och även prova på verksamhet i olika yrken. Fransmännen berättade om hur man arbetar för att framhålla arbeten inom infrastruktur i dess breda bemärkelse till exempel med fototävlingar på temat infrastruktur. Seminariet arrangerades av FIEC - den europeiska organisationen för byggföretagens branschorganisationer, och syftet var att sprida goda exempel och utbyta erfarenheter länderna emellan.

För vår del var det Helene Dahlgren som beskrev det arbete som görs inom BI Kompetensförsörjning för att locka ungdomar att utbilda sig för arbete i den svenska byggindustrin. Hon berättade bland annat om vårt arbete med rekryteringstidningar, mässor och sajten byggare

Läs mer om Europeiskt erfarenhetsutbyte

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland