Det får vara nog nu!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg218_exImg

När jag stod i duschen och bytte blandare sa en kund åt mig att han aldrig sett något så snyggt och att det var lika bra att jag klädde av mig. En annan gång sa en kollega att han hade tagit ut pengar, tjugor, för att jag skulle dansa för honom under lunchen. När jag berättade för mina chefer så tog de det inte på allvar!”

Det här ett referat som jag läste i en tidning i dag, i dag den 27 november 2017! Jag vet inte hur jag ska förklara den känsla jag får när jag läser sånt här, men det är ingen bra känsla, kan jag lova! Jag skäms som man och medmänniska.

Läs mer om Det får vara nog nu!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg217_exImg

Med stöd av satsningen Håll nollan och organisationen Samverkan för noll olyckor har Sveriges Byggindustrier samlat de större byggherrarna, byggföretagen och konsulterna i BI Norra Norrland. Fokus är på samverkan och dialog om vår allra viktigaste fråga - noll olyckor på våra byggarbetsplatser.

Nästa fredag genomför vi den sista träffen av tre i regionen, i Skellefteå. Alla jag har pratat med i Skellefteå - kommunen, kommunala fastighetsbolag, allmännyttan och Boliden - säger samstämmigt: ”Självklart kommer vi,
det här är viktigt”. Även de större arkitektkontoren och konsulterna i Skellefteå kommer när vi samlar vd:ar, fastighetschefer, affärschefer, koncernchefer, arbetschefer och produktionschefer till samtal.

Läs mer om Samverkan och dialog för noll olyckor i norr

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg216_exImg

I oktober varje år, under vecka 43, arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan. Byggarbetsplatsernas skyddsombud och Byggnads regionala skyddsombud genomför under vecka 43 (23-27 oktober) extra skyddsronder tillsammans med platsledningen på landets byggarbetsplatser. Syftet är att sprida information och kunskap om riskerna med vibrerande verktyg och maskiner, som är årets tema.

Vibrationsskadorna ökar och är i dag en av de vanligaste orsakerna till arbetssjukdom i bygg- och anläggningsbranschen. Fler drabbas och de som drabbas är allt yngre. Detta är så klart något vi måste arbeta med att förebygga.

Läs mer om Viktigt att samverka kring arbetsmiljö

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg215_exImg

På debattplats i Dagens Industri (5/9) påstår Dan Andersson att boekonomin är sovjetisk. Den före detta LO-ekonomen hade kanske önskat att Sverige blivit en del av Sovjetunionen innan denna föll samman. Som väl är uppfylldes inte den önskan: Vi bor inte i en sovjetisk bostadsmarknad.

Subventionerna som ”avvecklades” under 1990-talets början är nu åter lika stora, mätt som andel av BNP, enligt Andersson. Nu riktas de dock inte mot byggande av nya bostäder (som ju var ett så bra system tidigare – underförstått) utan mot hushåll med hög betalningsförmåga och total avsaknad av priskänslighet. Rika knösar helt enkelt.

Läs mer om Därför måste vi skilja på kostnad och pris

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg214_exImg

Våren har varit otroligt intensiv med en uppsjö av uppgifter som stundtals tett sig oöverstigliga, men till och med de svåraste uppdragen har faktiskt landat ganska bra.

Avtalsrörelsen avlöpte väl. Några oförutsedda kringelkrokar men enligt plan. Jag fick en roll som tf vd mitt i alltihop och fick snabbt kasta mig in i den situationen – stämmoförberedelser, budgetarbete, information men även det förlöpte väl. Naturligtvis mest beroende på det fantastiska stöd jag fick från mina medarbetare. Det har faktiskt varit ganska stimulerande!

Läs mer om ”Jag gör så att blommorna blommar, jag gör hela kohagen grön…”

Övning räddar liv!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg212_exImg

Den 2 juni genomförde vi inom MarCon gruppen AB en samövning vid Hallands Hamnar i Halmstad tillsammans med Räddningstjänstens dykare. Även Charlotta Gottschalk Dieden, arbetsmiljörådgivare hos Sveriges Byggindustrier Syd, var inbjuden för att se och lära och föra erfarenheter från övningen vidare i branschen.

Målet var att öva undsättning av nödställd dykare. MarCongruppen har många anställda som utför dykeriarbete av olika slag och arbetet är förenat med stora risker som kräver en väl genomarbetad krisberedskap för det fall att olyckan skulle vara framme. För att säkerställa att alla våra beredskapsrutiner fungerar även i ”skarpt” läge är det nödvändigt att löpande testa rutinerna genom övning av simulerad olycka.

Läs mer om Övning räddar liv!

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg211_exImg

Varje år arrangerar Sveriges Byggindustrier en Säkerhetsdag. I år, den 28 april, låg fokus på risker kring fordon som varje år orsakar många allvarliga olyckor bland medarbetarna i branschen.

Säkerhet är något vi tar på största allvar så vi tyckte att Säkerhetsdagen var ett perfekt tillfälle för oss att öva en olycka på en byggarbetsplats.

Vi valde ut en byggarbetsplats i Helsingborg där BAB bygger ett antal flervåningshus. Scenariot handlade om en olycka där en hjullastare kör på en hantverkare som omkommer av sina skador. Platschefen Johan Rundgren följde företagets rutiner, där första uppgiften blev att ge första hjälpen och sedan larma. Därefter ringde han Mattias Karlsson, som var den i beredskapsteamet som var närmast olycksplatsen. Det tog inte lång tid innan Mattias var på plats samtidigt som räddningstjänst och ambulans anlände till olycksplatsen.

Läs mer om BAB övar för noll olyckor

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg209_exImg

Klockan 10 på FN:s internationella arbetsmiljödag – tillika bygg- och anläggningsbranschens egen Säkerhetsdag - den 28 april varje år avstannar all produktion på Peabs arbetsplatser i Sverige och all personal på respektive arbetsplats samlas för att uppmärksamma och diskutera aktuella arbetsmiljörisker.

Detta år fick undertecknad tillsammans med kollegan Anders Fredriksson (BI Kristianstad) samt representanter från Maskinentreprenörerna och Seko möjlighet att delta på Säkerhetsdagen på Peabs arbetsplats i Linderöd i Skåne. Här bygger Peab om E22:an på uppdrag av Trafikverket. Det är ett stort projekt som beräknas vara klart först nästa år och som innefattar såväl anläggning av nya vägar som byggnation av nya vägbroar. Projektet kräver ett stort säkerhetsarbete, där några av de stora riskerna som dagligen måste hanteras är de som är förknippade med användning av tunga och farliga maskiner.

Läs mer om Säkerhetsdag i Linderöd uppmärksammade risken för osäkrade maskinskopor

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg208_exImg

I fredags den 28 april var det Byggbranschens Säkerhetsdag – i regi av Sveriges Byggindustrier – för tredje året i rad. På många byggarbetsplatser i vårt avlånga land samlades medarbetare och chefer för att på olika sätt lyfta säkerhetsfrågorna till nya höjder.

Varför har vi startat denna tradition? Vi ska väl jobba säkert varje dag året runt?

Läs mer om Hur skapar vi ännu säkrare arbetsplatser?

byggindustribloggen.se - ctl00_cph1_exmListpg207_exImg

Tidigt i morse laddade jag termosen med kaffe och satte mig i bilen för en tur till Kiruna. Det är ett vinterlandskap med mycket snö som möter mig när jag kommer fram trots att vi är i slutet av april. Väl framme vid Högalidskolan träffar jag läraren Carina Lidberg som är en av initiativtagarna till att skolan tävlar i Future City. Hon berättar att skolan ofta arbetar med större teman och att Future City är bra för att det tränar elevernas samarbetsförmåga. Tävlingen uppmuntrar kreativitet och ett entreprenöriellt lärande. Det energisparfokus som eleverna har haft i de olika momenten är ytterligare något som Carina lyfter fram.

Läs mer om Uppladdning inför finalen i Future City

Etiketter:
Om bloggen

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi har cirka 3400 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). 

På denna blogg skriver företrädare för vår organisation inlägg om aktuella händelser i vår bransch. 

Läs mer om oss på www.sverigesbyggindustrier.se

Senast kommenterat:
Arkiv
Twitter
Andra bloggar
Våra bloggare:
Ann-Charlotte Rand Arbetsmiljörådgivare BI Öst
Björn Wellhagen Näringspolitisk chef, ansvarig bostadsfrågor
Charlotta Gottschalk-Dieden Arbetsmiljörådgivare BI Syd
Christer Johansson Arbetsmiljörådgivare BI Norra Norrland
Hanna Magnusson Arbetsmiljörådgivare BI Södra Norrland
Håkan Lind Kommunikationschef
Johan Deremar Nationalekonom
Lars Redtzer Ansvarig infrastruktur
Lars Tullstedt Expert kompetensförsörjning
Mats Åkerlind Vice vd och förhandlingschef
Patrik Jakobsson Arbetsmiljörådgivare BI Mellan
Peter Schyum Affärsområdeschef Povel Verksamhetsledning
Susanne Friberg Projektledare BI Norra Norrland